Lesbrief Terugdringen babysterfte doel 3FM Serious Request U

advertisement
Lesbrief Terugdringen babysterfte doel 3FM Serious Request
Uitwerking
Opdracht 1
a. Eigen antwoord
b. Moeders in oorlogsgebieden.
c. Ja, maar het probleem is veel ingewikkelder. Er is meer nodig dan alleen geld. Het
probleem heeft o.a. te maken met armoede, geboortebeperking aids, enz. Om die
problemen op te lossen is er voorlichting en gedragsverandering nodig.
d. Bijvoorbeeld: bewustwording in Nederland, financiële en praktische hulp in de
gebieden waar de hulp nodig is.
e. Bijvoorbeeld: zijn er voldoende toekomstmogelijkheden in de probleemlanden om
de kinderen ook op langere termijn in leven te houden? Alleen baby’s en kinderen
helpen is niet voldoende, het probleem moet op grotere schaal aangepakt worden.
f. Afhankelijk van eigen antwoord.
g. Bespreken met een klasgenoot.
Opdracht 2
a. Tekst 1 is een informerende tekst.
b. Het tekstdoel is informeren.
c. Dat het goede doel van Serious Request 2012 baby- en kindersterfte is.
Opdracht 3
Opdracht 4
a. Die worden gebruikt om baby- en kindersterfte tegen te gaan.
b. Een ambassadeur is in dit geval iemand die reclame maakt voor een
goededoelenorganisatie en die probeert meer bekendheid te krijgen voor het
goede doel. Een ambassadeur is ook iemand die zijn regering vertegenwoordigt
bij een ander land of een internationale organisatie.
c. Via de moeilijkewoordenwijzer: uit de context, uit de uitleg van de schrijver of uit
het woordenboek.
d. Omdat.
e. Dat komt door een gebrek aan medische zorg en begeleiding.
Opdracht 5
a. Omdat we niet weten dat dit gebeurt; de baby’s en kinderen kunnen ons niet om
hulp vragen.
b. Nee, gemiddeld sterft er elke 6 seconden een baby of kind.
c. Er is te weinig goede medische zorg en begeleiding. Klinieken of ziekenhuizen zijn
vaak niet bereikbaar voor zwangere vrouwen en jonge moeders met hun baby’s.
Vaak zijn ze niet toegerust op de verzorging van de allerkleinsten. Veel vrouwen
weten niet goed hoe zij voor een pasgeboren kindje moeten zorgen.
d. Het Rode Kruis kan helpen door medische zorg te bieden en moeders te
begeleiden tijdens hun zwangerschap en bevalling en bij de zorg voor hun
pasgeboren kind.
Actuele opdracht leesvaardigheid Talent_Serious Request_2012 vmbo b/k/gt_uitwerkingen
Opdracht 6
a. Het Rode Kruis wil ervoor gaan zorgen dat vrouwen gecontroleerd worden tijdens
hun zwangerschap. Het kan verloskundigen opleiden. Rode Kruis-vrijwilligers
kunnen na een bevalling op huisbezoek gaan, gezondheidsproblemen bij een
baby tijdig signaleren en zorg bieden. Het Rode Kruis zet zich in met voorlichting,
hygiënepakketten, vaccinaties en met hulp bij bijvoorbeeld vervoer naar een
ziekenhuis.
b. Vrijwilligers werven en opleiden, zorgen voor vervoer voor de vrijwilligers,
begrijpelijk voorlichtingsmateriaal (laten) maken, verloskundigen opleiden,
hygiënepakketten aanschaffen en verspreiden, vaccinaties organiseren en
uitvoeren, zorgen voor vervoer om vrouwen naar het ziekenhuis te brengen, enz.
Opdracht 7
a. Sinds 2004.
b. België, Zweden, Zwitserland en Kenia.
c. 2011: moeders in oorlogsgebieden
2010: slachtoffers van aids
2009: slachtoffers van malaria
2008: vluchtelingen
2007: drinkwater
2006: slachtoffers van landmijnen
2005: kindsoldaten in Congo herenigen met hun ouders
2004: vluchtelingen in Darfur
d. Het antwoord kan gevonden worden via o.a. de site van Serious Request, via
Google, via Wikipedia, enz.
e. Ja, de opbrengst in 2004 was € 915.955, in 2011 was dat al €8.621.004,Opdracht 8
a. Unicef.
b. Unicef helpt kinderen over de hele wereld bij het overwinnen van armoede, ziekte,
geweld en discriminatie. Miljoenen kinderen gaan dankzij Unicef naar school.
Talloze kinderen worden ingeënt tegen dodelijke ziektes als mazelen en krijgen
goede voeding. Unicef werkt hard aan de bestrijding van de aidsepidemie en helpt
kinderen die er het slachtoffer van zijn geworden. Waar een noodsituatie heerst,
zijn wij. Unicef is bij rampen en oorlogen direct ter plaatse en zorgt ervoor dat
kinderen en hun families kunnen overleven. Kinderen die er alleen voor staan,
krijgen van Unicef bescherming tegen geweld, misbruik en uitbuiting. Unicef is
actief in 190 landen.
c. Sierra Leone ligt in West-Afrika.
d. Dat ze overlijden aan ziektes waaraan ze niet hoeven te sterven omdat er
medicijnen voor zijn.
Opdracht 9
a. Eigen antwoord.
b. Eigen antwoord.
c. Eigen antwoord.
Opdracht 10
a. Eigen antwoord.
Actuele opdracht leesvaardigheid Talent_Serious Request_2012 vmbo b/k/gt_uitwerkingen
b. Eigen antwoord.
c. Ja, maar niet alle problemen. Er zitten zo veel kanten aan het probleem dat er op
veel verschillende fronten dingen moeten veranderen. Dat is een langdurig proces.
Actuele opdracht leesvaardigheid Talent_Serious Request_2012 vmbo b/k/gt_uitwerkingen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards