Recht op sport, vrije tijd en spel

advertisement
“Ik heb aan mijn familie en vrienden gevraagd om samen
met mij voetbal te spelen, want ik doe dat supergraag!
We gaan straks bij het avondeten spreken over onze topmatch van vanavond.
Wat ik het leukste vind aan voetbal? Doelpunten scoren en
dat iedereen voor mij supportert! Ik ben heel blij als mijn
ploeg wint, maar vandaag hebben we verloren. Toch ben ik
tevreden, want ik vond het een toffe match.”
4.
INFORMATIE
& SPEL
Recht op sport, vrije tijd en spel
Naw Pa Eh, uit Birma, 12 jaar, die in Thailand leeft in
een vluchtelingenkamp.
Wil je meer weten?
Neem dan zeker eens een kijkje op
onze website www.unicef.be/kids.
-00582
d
-Shehza
Nooran
i
© UNICEFNYHQ2010-3000-Giacomo Pirozzi
Klik op “NEEM DEEL” en dan op “speel samen
met je vrienden “, dan ontdek je nog meer
activiteiten die je leren waarom het zo belangrijk
is dat wij voor alle kinderen het recht
respecteren op sport, vrije tijd en spel.
06
ANA20
NICEFB
De spelkoffers
©U
In de “kindvriendelijke ruimtes”, maakt UNICEF
gebruik van spelkoffers die ontwikkeld zijn om na
een ramp kinderen en adolescenten te helpen bij de
heropbouw van hun wereld en hun gemeenschap.
Deze koffer wordt samen met de noodhulp verzonden
en bevat sportartikelen en speelgoed voor 80 tot
160 kinderen.
1. INFO
Met sport bedoelen we alle activiteiten
die bijdragen aan de fysieke conditie,
het psychisch welzijn en het sociale leven,
zoals: spelen, hobby’s, sport als
ontspanning, georganiseerde sportactiviteiten of competitiesport en
autochtone* sport- en spelactiviteiten.
Kom mee in actie!
Organiseer een sportief evenement
in het kader van Sport For UNICEF.
Schrijf je in op www.unicef.be/scholen,
download je persoonlijk materiaal
en maak van sport een solidaire actie!
Voor meer informatie:
[email protected]
Voor meer informatie bezoek
onze website: www.unicef.be/kids.
Verantwoordelijk uitgever: Yves Willemot, UNICEF België, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel
© UNIC
EF Belg
ië
5. ACTIE
te
n zich
d
vrije tij
oeien e
r
d
g
in
e
k
t
p
lk
o
e
g
t
f
Om
ldin
ee
kelen h et zijn verbee k
ontwik
h
r
n
aa oo
Zo ka
den, m n.
e
o
nodig.
v
it
tivite
porte
en crea ewegen en s het
b
,
in
r
spelen
vind je rdrag voo
e
echten
r
V
e
l
z
.
e
a
D
tiona
t Kind
Interncahten van he
de Re
In alle landen ter wereld doet men aan sport,
hebben kinderen hobby’s en spelen ze, wat goed is
voor het lichaam. Lichamelijke activiteit is essentieel
voor een goede gezondheid, nu en ook later.
De meeste sporten worden in een team beoefend.
Dat biedt een heleboel voordelen: je maakt nieuwe
vrienden en je leert nieuwe dingen. Want sport gaat
niet alleen over lichaam en spieren. Ook je hersenen
en je geest komen in actie!
Sport, spel en ontspanning helpen mensen ook om
de regels van de samenleving te leren. Ze tonen ons
de betekenis van respect, initiatief nemen en samenwerking*. En ze bevorderen gelijkheid voor iedereen
en brengen ons dichter bij elkaar.
Ten slotte helpen school, sport en spel kinderen
opnieuw glimlachen na een pijnlijke of traumatiserende gebeurtenis. Het kan helpen om psychische
kwetsuren te genezen, om gevoelens te uiten en
opnieuw zelfvertrouwen te krijgen.
Tijdens en na een conflict of noodsituatie geven sport,
hobby’s en spel kinderen het gevoel terug te keren
naar een normaal leven. Ze helpen de psychische
wonden van getraumatiseerde kinderen te helen door
een stabiele omgeving te creëren die ervoor zorgt dat
ze opnieuw zelfvertrouwen krijgen. Teamsporten
geven ex-kindsoldaten bijvoorbeeld opnieuw het
gevoel bij een groep of gemeenschap te horen.
Sport is iets universeels: het wordt overal ter wereld
beoefend. Dankzij sport is het mogelijk om conflicten
te milderen en iedereen ertoe te bewegen waarden
te respecteren die tot duurzame vrede leiden. Op het
sportterrein zijn verschillen niet meer van tel.
Alle spelers respecteren immers dezelfde regels.
© UNICEFETHA20120187-Jiro Ose
Dit alles toont aan dat sport een
belangrijke bijdrage levert aan het geluk
en welzijn van iedereen!
WOORDENLIJST:
* Autochtoon: oorspronkelijk, uit het
land zelf waar men de sport beoefent.
* Samenwerking: eenzelfde gemeenschappelijk doel samen realiseren.
* Staking van vijandelijkheden:
opschorting of einde van conflicten.
* Stereotyp: vaststaand idee, clichébeeld.
De Olympische gedachte
In 1993 heeft de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties beslist om de “Olympische
gedachte” te steunen. De resolutie vraagt een
staking van de vijandelijkheden* opdat de
atleten in veilige omstandigheden naar de
Olympische Spelen zouden kunnen komen.
De Verenigde Naties wensen dus dat de macht
van de sport en van de Olympische gedachte
wordt erkend als instrument voor wereldvrede.
©
Lichamelijke activiteit maakt het mogelijk om mooie
momenten te beleven en met elkaar te delen.
Het leert ons samen te leven.
Sport kan ook meisjes en jonge vrouwen helpen om
hun rechtmatige plaats binnen de maatschappij op
te eisen. Het maakt ook mogelijk om bepaalde
stereotypen* rond gender te doorbreken.
elin
Als het lichaam beweegt, komen ook de hersenen in
actie! Door te sporten leer en voel je allerlei dingen,
zoals het plezier van het bewegen. Lichamelijke
activiteit zorgt voor een betere zelfkennis en
zelfvertrouwen, en je geest komt los van een hele
dag concentratie op school.
Sport helpt bijvoorbeeld kinderen met een handicap
vaardigheden te verwerven, die later op een ander
vlak van pas kunnen komen. Wil een kind een doelpunt scoren, dan tellen zijn vaardigheden, niet zijn
handicap.
Daarom heeft UNICEF programma’s om sport te
brengen naar alle mensen die er geen toegang
tot hebben. En daarom verdeelt UNICEF ook sport- en
spelkoffers bij noodsituaties.
A. Sport en gezondheid
Lichamelijke activiteit doet ons organisme beter
werken. Zo versterkt regelmatig sporten het hart,
ontwikkelt het de longcapaciteit en zorgt het voor
gezonde botten, spieren en gewrichten.
Sport kan bijzonder efficiënt zijn om gelijkheid te
promoten.
ier Ass
©
2
FNYHQ
UNICE
ik
Pietras
43-Tom
009-21
B. Sport en vrede
C. Sport en gelijkheid voor iedereen
39-Oliv
2010-12
FNYHQ
UNICE
EK
D
T
N
O
.
2
© UNIC
EFETH
A_2013
00452-J
iro Ose
B JE…
NT, HE
E
B
D
GEZON
ALS JE
haam
ond lic st
z
e
g
n
ren
ee
• ee
onde g tie met ande
z
e
g
n
rela
• ee
ezonde
• een g
IJ
J
L
E
E
P
S
3.
E?
E
M
K
O
O
Zoek hieronder deze woorden: autochtoon,
samenwerking, ontspanning, ontwikkeling,
gelijkheid, hobby, vrede, gezondheid, UNICEF,
universeel.
Waaraan doen al deze begrippen je denken?
U
V
M
H
U
N
I
V
E
R
S
E
E
L
F
____________________________________________________
B
B
Y
T
E
G
A
L
I
T
J
E
N
G
W
Q
Y
L
T
T
H
L
P
P
F
O
T
L
X
E
A
U
T
O
C
H
T
O
O
N
S
M
D
E
V
E
B
0
P
P
E
N
E
T
P
P
V
U
V
B
W
D
0
W
B
T
S
S
O
U
B
M
Y
X
0
C
T
V
D
W
L
P
N
G
Y
U
D
P
G
C
L
R
I
I
E
A
N
E
G
S
A
M
E
N
W
E
R
K
I
N
G
Z
U
A
G
X
L
A
Y
D
Y
K
G
N
K
O
P
N
Q
F
IJ
N
I
E
E
E
T
I
F
N
F
L
I
L
K
J
F
X
R
L
I
N
S
D
Q
L
0
C
H
I
R
S
S
I
N
G
E
H
L
Q
Q
F
E
C
I
N
I
N
U
I
F
E
T
I
I
L
I
F
F
X
R
G
I
N
S
I
B
0
0
I
D
I
R
S
S
I
N
T
E
D
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards