Micromass Ideamanagement

advertisement
PGGM
Ideamanagement
A WAY OF LIFE
René Blok
www.ideamanagement.nl
Stelling:
• Hoe kan PGGM Ideamanagement (anders) doen?
• Schep een echt creatief klimaat voor de medewerkers!
We gaan iets nieuws doen!!!!!
• Geef de medewerkers echt een kans om pro actief mee
te denken!
• Neem elke reactie serieus! En zorg voor snelheid (back
office)!
• Zorg voor waardering (vooral leuke dingen)!
• Do it from the Heart. Echte passie is de oplossing!!!
Benodigdheden:
•
Geef de medewerkers de ruimte om met ideeën te kunnen
komen! Tijd voor creativiteit....Niets is te gek bij de start…
•
Ideamanagement is een middel om medewerkers op een
creatieve manier te laten meedenken met het bedrijf waardoor
de betrokkenheid zal worden vergroot!
•
Maak het simpel om ideeën in te kunnen sturen! Geen
drempels opwerpen (simpele spelregels die openbaar zijn)
•
Zorg voor een snelle reactie en hou de inzenders altijd op de
hoogte!
•
Ideamanagement is vooral leuk om te doen voor zowel de
medewerkers als ideeënmanager
Stijl & Cultuur:
•
Ideamanagement moet de juiste support krijgen binnen de
organisatie (PGGM IDEA als kop op het Intranet)
•
Het kan goed als managementtool worden gebruikt (werken
met bepaalde thema’s zoals Duurzaamheid) in een later
stadium
•
Ideamanagement moet een link hebben naar de core business
(maar alleen goede en minder goede ideeen)
•
Medewerkers kunnen simpel ideeën kwijt en worden serieus
genomen (belangrijker dan geld?)
•
Elk idee is belangrijk voor de organisatie (het delen van de
know how)
Ambitie:
•
Ideamanagement dient onderdeel van de organisatie zijn
•
Management dient de uitzonderingsgebieden te bepalen
omtrent Ideamanagement (liever niet)
•
Management dient te bepalen hoeveel suggesties er per
medewerker ingezonden kunnen worden. Een target
vaststellen is essentieel
•
Het moet aantrekkelijk zijn om suggesties in te dienen (What’s
in it for me????)
•
Ideamanagement is vooral erg leuk en creatief
•
Afspraak is afspraak & Meten is Weten!
•
Management info essentieel!!!!
Beloning & Waardering:
•
Elk idee krijgt een ontvangstbevestiging binnen 24 uur
•
Ideamanagement heeft eigen beloningssysteem
•
Voor elk idee is er een incentive bij indiening (mintblaadjes of
iets specifieks van PGGM)
•
Het beloningssysteem moet passen bij het bedrijf
•
10 procent van de netto besparing als beloning is de standaard
norm in Nederland maar hoeft niet (Directie laten bepalen)
•
Mok Haagse Hopjes of Blikken drop zijn een hit voor goede
ideeën die geen besparing opleveren en voor elk idee is er dus
een incentive. Voor PGGM iets bruikbaars bedenken....
Aanpak:
•
Een pakkende naam en logo is essentieel (PGGM IDEA, PGGM ID,
PGGIM)
•
Er dienen spelregels (reglement) gemaakt te worden omtrent
Ideamanagement met goedkeuring van het Management
•
Ideeën dienen via Intranet & Internet ingediend kunnen worden
(tokens????)
•
Ideamanager(s) dienen te worden aangesteld en zijn de advocaat van
de inzenders. Lukt dit niet dan positioneren bij Servicepoint.
•
Ideamanagement software is erg belangrijk (SWH heeft pakket op maat
bedacht door een ideamanager voor een passende prijs)
•
Ideeformulieren dienen te worden ontworpen (keep it simple)
•
Incentives dienen te worden aangeschaft die passen bij het bedrijf
(overdrijf het niet en geef geen rommel)
Spelregels:
•
Alle informatie omtrent Ideamanagement via mail
•
Medewerkers moeten altijd hun suggesties kunnen indienen
(24/7)
•
Elk idee krijgt een uniek ideenummer
•
Het ideenummer kan participeren in een Loterij (1x per jaar)
•
Een ideeenteam moeten de suggesties behandelen
(Servicepoint)
•
Alle managers zijn in principe adviseurs (DT-besluit)
•
Het adviestraject mag maximaal twee werkweken duren
•
De inzender krijgt binnen vier weken een reactie
Spelregels II:
•
Ideamanagers (Servicepoint) bewaken de voortgang van
ideeën.
•
Er zijn goede en minder goede ideeen ofwel overgenomen en
afgewezen ideeën
•
De goede ideeën worden besproken in het Management Team
1x per maand (PGGM IDEEEN CLUB)
•
De overgenomen ideeën worden echt ingevoerd
(geimplementeerd) en beloond op de werkvloer
•
De afgewezen suggesties krijgen een incentive
•
Alle suggesties worden gepubliceerd op het Intranet
Vasthouden Idea Flow:
•
Bedenk elk jaar een thema (managementtool)
•
Promoot de overgenomen suggesties (boter bij de vis)
•
Een Idee campagne (ideeënactie) wordt interessant gevonden
door het personeel
•
Bijzondere prijzen in een loterij doen het altijd goed
(ballonvaart, parachute springen, slipcursus, leuk reisje,
Fitbox Green)
•
Spelregels moeten eveneens openbaar zijn en op het Intranet
te vinden zijn
•
Er moet tijd en geld zijn om de ideeën te implementeren
Resultaat:
•
Ideamanagement zal kostenbesparingen opleveren voor de
organisatie (EVD Idee levert in het eerste jaar 25.000 euro op
met het idee van de Graaikasten, het prepaid concept was een
idee bij KPN en leverde miljoenen op)
•
Ideamanagement zal een grotere betrokkenheid opleveren van
het personeel (een derde van het personeel komt met een
idee)
•
Ideamanagement zal bijdragen tot het verbeteren van de
producten en diensten (10% van de ideeen worden minimaal
overgenomen)
•
Ideamanagement zal meer Creativiteit en Innovatie brengen
•
Ideamanagement is leuk en een extra communicatiemiddel
Resultaat II:
•
Ideamanagement zal een heel andere kijk op het bedrijf
opleveren (ideeën worden zeer snel behandeld tot verbazing
bij de meeste medewerkers)
•
Ideamanagement zal een grote groep medewerkers meer
enthousiast maken en stimuleren om mee te denken (een op
de drie medewerkers heeft een idee)
•
Ideamanagement brengt meer plezier onder de klanten
(medewerkers)
•
Medewerkers praten vooral over beloonde ideeen in het
algemeen en zeer positief over PGGM in het bijzonder....
Ideamanagement is life
The rest just details
www.ideamanagement.nl
Contact:
• René Blok
• www.ideamanagement.nl
• [email protected]
• 06-25083514
Download