PowerPoint-presentatie

advertisement
Effacts User Day 2016
Corporate Juridische & Fiscale Zaken
Continue leren, voortdurend verbeteren en (soms) innoverend
3 november 2016
1
PGGM in beeld
*
714.000
200,2
1363
714.000
* stand per
juli 2016
2
Bijdragen aan een waardevolle toekomst
Wij helpen mensen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Gedreven door onze oorsprong verbinden wij en
delen wij resultaat.
Als je dagelijks met
pensioenen bezig bent, is
oog hebben voor de lange
termijn vanzelfsprekend.
Maar wij gaan een stap
verder. Volgens ons is
pensioen meer dan geld
alleen.
3
Een waardevolle toekomst
is meer dan pensioen
alleen. Daarom zijn we
ons bewust van de impact
die ons handelen van
vandaag heeft op de
wereld van morgen.
Werken aan een waardevolle
toekomst is niet denkbaar
zonder respect voor mens,
milieu en maatschappij. Zo
werken we aan het terug
dringen van de Co2 voetafdruk.
Om duidelijk te maken waar
we voor staan, hebben we
een aantal kernwaarden
geformuleerd:
• Daadkrachtig
• Open en Eerlijk
• Baanbrekend
• Respect voor mens
en omgeving
Organisatie
4
2013-2016: Invoering van Effacts
2013
2015
• Corporate housekeeping
• Claims & Litigation
• Contracten
• Vermogensbeheer
2014
2017
• Merken
• Kennis
• PA Payments
• Wijziging Wet- en Regelgeving
(Wijziging W&R)
5
Naleving van wet- en regelgeving
•
Eén procedure en proces binnen alle bedrijfsonderdelen van PGGM
•
Eén instrument voor signaleringen van op handen zijnde nieuwe regels:
ü Wijziging W&R
•
Eén plek waar alles wordt opgeslagen, beheerd
en gecontroleerd
ü Wijziging W&R
•
Eénduidige verantwoordelijkheid
Schematisch: Proces en Effacts
7
Dashboard Effacts Wijziging W&R
vier stappen:
• Signaleren op handen zijnde wijzigingen in wet- en regelgeving;
• Vastleggen van vastgestelde relevante wijzigingen in wet- en regelgeving en eerste
risico-analyse van gevolgen;
• Implementeren in eerste lijn van wijzigingen in wet- en regelgeving in documentatie,
processen en/of systemen;
• Toetsen en accorderen doorgevoerde maatregelen n.a.v. wijzigingen in wet- en
regelgeving.
Dashboard “Wijziging W&R” in Effacts
9
Download