wijzigingen Amsterdam op de Fiets 2008

advertisement
Wijzigingen Fietskaart Amsterdam 7e editie




In onderstaande tabel wijzigingen tov de 6e editie van de fietskaart aangeven met vermelding
van het kaartvak.
Kijk voor al bekende wijzigingen en voorbeeld, op bladzijde 2 en verder.
Bij kaartvakken met een getal onder de 10: een 0 voor het getal aangeven: dus K05 ipv K5
(makkelijk sorteren)
Locaties zo precies mogelijk omschrijven, bv met Nzijde(zie Noordpijl linksboven op de kaart),
hoek, tussen enz.
R=reparatie
V=verhuur
S=stalling
FP = fietspad
i =overige infrastructuur
n = nieuw
v = verplaatst
w = weg
Rw =Rweg enz.
gr = groene route
N =Noord O=Oost
W=West Z=Zuid
geel gemarkeerd = nog precies uitzoeken of bepalen
(kolom ´soort wijziging´ hoeft niet te worden ingevuld, mag wel)
kaartvak wijziging
soort
wijziging
Download