begeleidende brief - Stichting Vlaamse Schoolsport

advertisement
Aan het college van Burgemeester en Schepenen
Aan de Schepen van Sport
Aan de Sportfunctionarissen
Aan de Organisatoren
Geachte,
De 25ste editie van de Vlaamse veldloopweek vindt plaats van 21 september tot en met 29
september 2013 met als topdag woensdag 25 september. Deze 25ste editie is uiteraard een
bijzondere uitgave, het is een jubileumeditie en het aantal deelnemers gaat nog steeds in
stijgende lijn.
Het succes van dit evenement is in de eerste plaats toe te schrijven aan het hechte
samenwerkingsverband tussen de verschillende partners: de gemeentebesturen, de
Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS), het Bloso, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en
Recreatiebeleid ( ISB), de Vlaamse Atletiekliga ( VAL) en aan de enthousiaste inzet van de
talrijke directies, schoolsportgangmakers, medewerkers, gemeentelijke sportdiensten en
atletiekclubs.
Vorig jaar namen niet minder dan 219.866 jongeren deel aan de plaatselijke veldlopen die in
282 gemeenten werden georganiseerd. De kaap van 200.000 deelnemers werd opnieuw
ruim overschreden. Het record van 2011 werd met 2.477 deelnemers verbeterd.
In de bijgevoegde resultatenfolder van de editie 2012 kan u een overzicht terugvinden van
het aantal deelnemers per provincie alsook van de organiserende gemeenten.
Bovendien wordt de enorme evolutie geschetst die de ‘Vlaamse veldloopweek voor scholen’
de laatste jaren heeft meegemaakt.
De voorbije editie was zeker een succes, 86 % van de Vlaamse gemeenten participeert nu
aan dit evenement. Wij hopen uiteraard dat alle gemeenten die vorig jaar hebben
deelgenomen, er ook dit jaar zullen bij zijn. De overige gemeenten roepen wij op om de 25 ste
editie mee te ondersteunen.
U kan nu reeds inschrijven met het bijgevoegde inschrijvingsformulier. Gelieve dit correct
ingevuld vóór 20/04/2013 terug te sturen of te faxen naar het SVS-secretariaat van uw
provincie. Dit inschrijvingsformulier is ook terug te vinden op www.schoolsport.be.
Alle organiserende gemeenten kunnen opnieuw rekenen op een belangrijke logistieke
ondersteuning van de organisatoren en de sponsors.
De ‘Vlaamse veldloopweek voor scholen’ is nu al een klassieker in het Vlaamse
sportgebeuren.
Veel succes!
De werkgroep Vlaamse veldloopweek voor scholen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards