Thema`s Nedweb 3

advertisement
Thema’s Nedweb 3 - editie 2.0
Thema 1 – Spannend ontspannen
De leerlingen maken kennis met allerlei vormen van vrijetijdsbesteding. Coole
getuigenissen van leeftijdsgenoten zetten hen op weg om over hun favoriete hobby te
vertellen. Ook het zoekend lezen zit in een sportief jasje. Advertenties uit
Koopjeskrant vormen de aanzet tot het schrijven van een zoekertje. Op het einde van het
thema zijn de leerlingen ook perfect op de hoogte van de gevaren verbonden aan het
sporten op de openbare weg.
Thema 2 – Kunst is cool!
De leerlingen maken kennis met kunst in al haar vormen. Ze geven niet alleen hun mening
over wat zij kunst vinden, ze maken ook zelf kunst. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor
tatoeages als kunstvorm. Het verhaal over de stoutmoedige diefstal van de Mona Lisa zal
de leerlingen zeker boeien. Tot slot weten ze titels bij krantenartikels te plaatsen aan de
hand van foto’s en inhoud.
Thema 3 – Hi, Tech!
Dit thema gaat over techniek en wetenschap. Zijn de toekomstvoorspellingen uit 1950
uitgekomen? In een schrijfoefening fantaseren de leerlingen over hun leven in 2050. Een
rollenspel over hightech cadeautjes bereidt hen voor op de eindejaarsfeesten en aan de
hand van ‘moderne machines’ gaan ze op zoek naar signaalwoorden in een tekst. Het
genietend lezen laat hen wegdromen naar de wereld van cyberbabes en doet hen
nadenken over het klonen van baby’s. Wie goed luistert, kan een computer bouwen en de
aandachtige kijker vliegt mee met de eerste commerciële ruimtevlucht. Als afsluiter kunnen
de leerlingen hun kennis en vaardigheden testen in het contractwerk.
Thema 4 – Goed in je vel
Dit thema belicht gezondheid. De leerlingen brengen enkele merkwaardige
gezondheidsweetjes voor de klas. Bij het lezen van het fragment uit Don Kyoto liggen ze
dubbel van het lachen. Idem dito bij hun zelfgeschreven absurde verhaal. Tekst- en
beeldmateriaal leren hen kritisch met reclame omgaan. In de BZL-les lezen ze onder meer
over het belang van een stevig ontbijt.
Thema’s Nedweb 3 – editie 2.0 – p. 1
Thema 5 – Filmfreak
In dit thema staat kijken centraal. Leerlingen kijken graag naar films, maar herkennen ze die
ook in een collage? Zijn ze in staat om fouten in een film op te sporen? Ze leren over de
trucages die regisseurs hanteren. En wat met Kruistocht in Spijkerbroek, het boek van Thea
Beckman dat in 2006 verfilmd werd? In het contractwerk leren ze onder andere om films te
bundelen volgens genre.
Thema 6 – (G)een wereld van verschil
Dit thema staat in het teken van diversiteit. Diverse teksttypes vormen de aanzet tot een
boeiend stellingengesprek. ‘Hallo nieuwe man’ focust op het rollenpatroon tussen man en
vrouw. Een fragment uit Ben X laat de leerlingen kritisch kijken en luisteren. Tijdens het
coöperatief groepswerk gaan ze op zoek naar diversiteit in de stad. Hoe tolerant zijn de
leerlingen als een medespeler hen tijdens een spelletje ‘Lettergekletter’ verslaat?
Thema 7 – Oeps
Het jaar wordt afgesloten met grote en kleine blunders uit de hele wereld. Het genietend
lezen laat de leerlingen meeleven met Dieter en Lotte, die ongewenst zwanger worden. Ze
beluisteren straffe verhalen en halen er de foutjes uit. Wat zijn feiten en wat zijn meningen?
In Alaska mag je geen eland uit een vliegtuig gooien. Deze en andere domme wetten
zetten de leerlingen vanzelf aan tot zoekend lezen. Wat gaat er allemaal fout in de bouw?
Hoeveel miljoenen gooit ons landje daarmee weg? Als afsluiter leren de leerlingen moeilijke
situaties uit het dagelijkse leven oplossen in een rollenspel.
Thema’s Nedweb 3 – editie 2.0 – p. 2
Download