Evaluatie - Zorg Verandert

advertisement
Evaluatie training 13 maart 2015 Arnhem
19 deelnemers (2 trainers: Andre van der Veer en Joke Zephat. Evaluatie is van JZ)
Waar aandacht voor? leerwensen:
Hoe gaat het verder? Leren om boodschap makkelijker over te brengen. Hoe ziet het in de praktijk uit
en wat is het vervolg? Wat gaan we er mee doen? Oriëntatie. Nieuwe dingen leren. Laat het over me
heen komen. Leren om mensen te stimuleren. Hoe verder na dialooggesprek? Regelgeving. Info over
veranderingen in de zorg. Welke rol hebben we? Mensen stimuleren.
Algemeen:
- grote groep; bijna iedereen vond het fijn om ’s middags in kleinere groep te oefenen; (opgedeeld in
twee groepen)
- laatste uur praktische zaken: evaluatieformulieren / mogelijkheid om zélf dialooggesprekken te
organiseren / info over digitaal werkplatform leverde wat ‘weerstand’ op:
‘er wordt wel erg veel verwacht van ons / er komt veel extra werk bij / het begeleiden van gesprekken
is al zwaar zat / krijgen we daar vergoeding voor??’
Mensen waren moe!!
Balans opmaken: past dit bij mij?
Sommigen wel; anderen willen het nog even laten bezinken.
9 evaluatieformulieren (subgroep Joke)
Wat heeft de bijeenkomst u gebracht
 Kennis over Zorg Verandert; inzicht in
dialoog voeren; inspiratie
 Algemene informatie; inhoud
 Nieuwe inzichten; ervaringen; kennis
 Inspiratie; kennis en ervaring delen
 Enigszins een beeld van wat mogelijk
verloop van een dialoog bijeenkomst kan
zijn
 Bewust zijn van en inzicht in de inhoud
van het project
 Inleven in situaties; eigen kracht
(inbreng); hoe te handelen bij
vervelende situaties
 Structuur in het gesprek; ervaring;
voorbeelden
 Zinvol; leerzaam; erg fijn
Heb je nog iets nodig om met zelfvertrouwen
aan de slag te kunnen gaan?
 Duidelijke positie van Zorg Verandert en
duidelijke rol voor de gespreksbegeleider
 Dat weten we pas als we bezig zijn
 Meer praktische kennis over de
veranderingen in de zorg
 Inzicht in situatie van toepassingen
 Meer inhoud over Wmo-technisch
 Ik zou nu graag aan de slag gaan en van
ervaringen en anderen leren
 Herhaling
Wat werkte er goed?
 Rollenspel, kennismakingsronde, in duo’s
gespreksbegeleider zijn
 Rollenspel, 2e deel van de dag; 2e deel
van de ochtend
 Dialooggesprek oefenen (rollenspel).
En wat kan beter?
 Meer informatie en gevoel geven bij wat
Zorg Verandert precies beoogt
 Doelstellingen concreter
 Het voorstellen van vanmorgen duurde
veel te lang, was voor mij niet waardevol






Heb veel kunnen observeren;
rolverdeling
Het oefenen van de gesprekken
Zinvolle, leerzame gesprekken
(rollenspel)
Sterkte-zwakte analyse in lesdag
Had zelfvertrouwen
Het rollenspel was voor mij goed om te
doen. Verder was er voldoende pauze
Goed overleg; evaluatie



Ik had liever meer praktijkoefeningen
gehad. Elkaar nader leren kennen kan in
de pauze. Tussendoor wat fris krijgen,
dan hele tijd koffie en thee of water.
Minder uitgebreid feedback
oefengesprekken
Toelichting op middagprogramma
Sneller door het rollenspel zodat er meer
gesprekken plaatsvinden met
verschillende rollen
Eigen evaluatie:

Grote groep; heel divers; nieuwsgierig en gemotiveerd

Kennismaking duurde lang: met grote groep iets beknopter houden

Rollenspel in kleine groepen wordt erg gewaardeerd; leuk om te oefenen en te leren van en
met elkaar. Zorgt voor energie en enthousiasme.

Info aan eind van de dag is niet zo handig: ze zijn al moe en dan komt teveel extra info. Zou
ik in het vervolg minder aandacht geven of op ander tijdstip doen

Eén dag is minimaal. Met 19 deelnemers kun je (te) weinig afstemmen op behoeften /
wensen.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards