5/6 vwo

advertisement
Nieuw Nederlands 4e editie – 5/6 vwo Antwoorden hoofdstuk 1
Cursus Woordenschat
Hoofdstuk 1 – Moeilijke woorden
Opdracht 1
1 gegarandeerde verzorging van iedereen van jong tot oud
2 prioriteit hebben in de politiek
3 overeenstemming
4 steeds minder met elkaar eens zijn
5 gezamenlijke
6 betrokken zijn bij de maatschappij
7 taken van de overheid in particuliere handen brengen
8 bedrijfstak van de zorgsinstellingen
9 beleid met twee verschillende en zelfs strijdige uitgangspunten
10 vraag en aanbod moeten het bepalen
11 maatschappij waarin alles door de overheid geregeld (gemaakt) is
12 volksraadpleging
Opdracht 2
A
1g
2f
3b
4i
5e
6j
7d
8l
9c
10 a
11 h
12 k
B
1 rechtsorde
2 kenniseconomie
3 BNP, BNP per hoofd van de bevolking
4 verzuiling
5 participatie
6 pluralisme
7 markteconomie
8 hiërarchie
9 dereguleren
10 innovatie
11 interventie
Opdracht 3
Opdracht 4
1 in jezelf gekeerd zijn om zo de diepste werkelijkheid te ervaren
2 vragen naar (de zin van) het bestaan
3 onjuiste ideeën
4 filosofie
5 beroemde filosofen van vroeger
6 hedendaagse filosofie
© Noordhoff Uitgevers bv, 2008
1
Nieuw Nederlands 4e editie – 5/6 vwo Antwoorden hoofdstuk 1
7 het bestuderen van het niet-zintuiglijk waarneembare
8 redeneerkunst
9 filosofie over de wetenschap
10 datgene dat geleerd moet worden
11 leer van de welsprekendheid
12 leer van het redeneren in taal
Opdracht 5
A
1k
2l
3h
4i
5c
6f
7d
8e
9o
10 g
11 b
12 m
13 n
14 a
15 j
B
1 agorafobie
2 schizofrenie
3 déjà vu
4 syndroom
5 archetypen
6 aha-erlebnis
7 projectie
8 empathie
9 existentialisme
10 esthetisch
11 Verlichting
12 axioma
13 ethisch
14 embleem
15 dilemma
Opdracht 6
Opdracht 7
1 geschiedkundigen
2 voorspellers
3 ideale maatschappij
4 bericht dat alles (zo) goed zal komen
5 tot werkelijkheid gemaakt
6 systeem met aan het hoofd een dictator, immuun voor kritiek en mensen met kritiek worden vervolgd
7 over vijanden zien die samenspannen tegen het systeem
8 de culturele elite, de gestudeerden
9 de heersende klasse, de gegoede burgerij
10 buiten het land gaan leven
11 totalitaire
© Noordhoff Uitgevers bv, 2008
2
Nieuw Nederlands 4e editie – 5/6 vwo Antwoorden hoofdstuk 1
Opdracht 8
1c
2f
3g
4h
5a
6l
7d
8b
9i
10 k
11 e
12 j
B
1 cynisme
2 opportunisme
3 exhibitionisme
4 hedonisme
5 fatalisme
6 utilitarisme
7 zionisme
8 patriottisme
9 fundamentalisme
10 pacifisme
11 expansionisme
12 anarchisme
Opdracht 9
Opdracht 10
A
1c
2g
3i
4h
5f
6k
7l
8b
9a
10 j
11 d
12 e
B
1 betrad … de politieke arena
2 op de schop gaan
3 een verborgen agenda hanteren
4 is … aangeschoten wild
5 zit … in de pijplijn
6 was … debat aan
7 een proefballon opgelaten
8 zijn visitekaartje afgegeven
9 de lat hoog leggen
10 proletarisch winkelen
11 alle registers opentrekken
12 naar het rijk der fabelen verwezen
© Noordhoff Uitgevers bv, 2008
3
Nieuw Nederlands 4e editie – 5/6 vwo Antwoorden hoofdstuk 1
C–
Opdracht 11
A
1a
2c
3i
4f
5l
6g
7d
8k
9e
10 h
11 j
12 b
B
1 zit op het vinkentouw
2 op eieren lopen
3 staan haaks op
4 komen … op de helling te staan
5 advocaat van de duivel spelen
6 gaan … in conclaaf
7 wars … zijn van
8 acte de présence geven
9 stak … de hand in eigen boezem
10 ziet er geen been in
11 geen soelaas bieden
12 niet … het achterste van je tong laten zien
C–
Opdracht 12
A
1l
2c
3b
4d
5i
6g
7h
8a
9f
10k
11 j
12 m
13 e
B
1 Het staat buiten kijf
2 Het doek is gevallen
3 er blijft veel aan de strijkstok hangen
4 Het mes snijdt aan twee kanten
5 de kou is uit de lucht
6 de teerling is geworpen
7 alle alarmbellen gaan rinkelen
8 sprak boekdelen
© Noordhoff Uitgevers bv, 2008
4
Nieuw Nederlands 4e editie – 5/6 vwo Antwoorden hoofdstuk 1
9 tart elke beschrijving
10 laat mij Siberisch
11 dat is te kort door de bocht
12 daar zitten veel haken en ogen aan
13 is dat de dood in de pot
C–
Opdracht 13
A
1c
2b
3m
4i
5d
6a
7e
8k
9f
10l
11 j
12 h
13 g
B
1 een streep door de rekening
2 een heilig huisje
3 een storm in een glas water
4 iemand met ballen
5 een lijk uit de kast
6 de heilige hermandad
7 een teken aan de wand
8 een hard gelag
9 achter de coulissen
10 een sigaar uit eigen doos
11 een heet hangijzer
12 de kop van Jut
13 een brevet van onvermogen
C–
Opdracht 14
A
1f
2k
3c
4b
5j
6d
7i
8h
9e
10 l
11 g
12 a
B
1 een januskop … hebben
2 het paard van Troje ingehaald
© Noordhoff Uitgevers bv, 2008
5
Nieuw Nederlands 4e editie – 5/6 vwo Antwoorden hoofdstuk 1
3 de doos van Pandora
4 het ei van Columbus
5 het Adoniscomplex
6 tussen Scylla en Charibdis
7 zijn Waterloo vinden
8 geen wet van Meden en Perzen
9 een pyrrusoverwinning
10 in Morpheus armen liggen
11 het zwaard van Damocles
12 een Babylonische spraakverwarring
C–
© Noordhoff Uitgevers bv, 2008
6
Nieuw Nederlands 4e editie – 5/6 vwo Antwoorden hoofdstuk 1
© Noordhoff Uitgevers bv, 2008
7
Download