Boekenlijst en kosten studiejaar 1 2016-2017

advertisement
Boekenlijst en kosten studiejaar 1
2016-2017
Naam opleiding: Management van de Leefomgeving / Toegepaste
Aardrijkskunde
Contactpersoon opleiding: Simon
Matahelumual, [email protected], 058 284 6304
Boeken*
titel
Periode 1
Rapporteren de Basis
Handleiding SPSS
Periode 2
Projectmanagement
Periode 3
Praktijkgericht
onderzoek in de
ruimtelijke
planvorming.
Methoden voor
analyse en
visievorming.
Het Nederlandse
landschap. Een
historisch-geografische
benadering
schrijver(s)
uitgever
ISBN
richtprijs
Van Vilsteren P,
Hummel H,
Berkhout J,
Slootmaker A
(2010)
Edens R en
Smits J (2013)
3e druk, Noordhoff
Uitgevers bv
Groningen, Houten
978-90-01-78028-9
€ 27,00
Pearson Education
Benelux,
Amsterdam
978-90-430-2694-9
€ 32,00
Grit, R (2014)
7e druk, Noordhoff
Uitgevers bv
Groningen, Houten
978-90-01-85021-0
€ 30,00
Simons W, Dorp
van D (2014)
Uitgeverij
Landwerk,
Wageningen.
978-90-77-82400-9
€ 30,00
Barends, S e.a.
(2000)
10e druk, Uitgeverij
Matrijs, Utrecht
978-90-5345-370-4
€ 19,95
Boekenlijst jaar 1, 2016-2017
De vorming van het
land: geologie en
geomorfologie
periode 4
De hongerige stad,
hoe voedsel ons leven
vormt
Stouthamer, E,
Cohen K, Hoek,
W (2015)
7e druk,
Perspectief
Uitgevers,
Utrecht
978-94-9126911-0
€ 49,90
Steel, C (2011)
NAi010
Uitgevers,
Rotterdam
978-90-5662805-5
€ 20,00
Werkboek
‘t Lam P (2008)
communicatieplanning
2e druk,
978-90-46€ 14,00
Countinho,
90096-3
Bussum
De Graanrepubliek
Westerman F
Uitgeverij
978-90-46€ 15,00
(1990)
Olympus,
70131-7
Amsterdam
* Mogelijk komen er in de loop van het jaar nog enkele boeken bij, dit wordt dan tijdig
gecommuniceerd.
Naast boeken wordt er ook gebruik gemaakt van dictaten en syllabi.
Deze zijn te koop bij de repro van Van Hall Larenstein. Nadere informatie hierover volgt op de
introductiebijeenkomst van de modulen.
Kosten excursies**
Activiteit
periode 1
• Tweedaagse excursie Je studie je toekomst
• Overige excursies Je studie je toekomst
Kosten (bij benadering)
€ 120,00
€ 10,00
periode 2
• Reiskosten Dorpsbelevingsonderzoek
• Reiskosten Projectmanagement in gebiedsontwikkeling
€ 30,00
€ 10,00
periode 3
• Reiskosten Landschapsgenese
€ 30,00
periode 4
• Reiskosten Landschapsecologie
€ 25,00
** Deze kosten zijn een indicatie. We streven ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. Onder
andere door wanneer mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer en te carpoolen.
Boekenlijst jaar 1, 2016-2017
Download