Taal op maat, Thematoets 6

advertisement
Groep 6 – Thematoets 6
Antwoorden
Puntentelling: 10 pt = 10, 9 pt = 9, 8 pt = 8 etc.
Kijk op taal
1
Welke vier woorden komen uit het Engels?
Onderstreep ze.
4 goed 2 pt
3 goed 1 pt
mailen - muis - offline - opslaan - interactief - printen - beeldscherm - chatten
2
het level
online
inloggen
het password
3
4
4 goed 2 pt
2 goed 1 pt
Wat betekenen de Engelse woorden?
Trek lijnen.
je aanmelden
het wachtwoord
op het internet
het niveau
Is het onderstreepte woord een hoofdtelwoord (HTW)
of een rangtelwoord (RTW)?
Kruis aan.
HTW RTW
Marc heeft twee spellen gemaakt.
X
O
Het eerste spel is heel realistisch.
O
X
Het spel heeft wel honderd levels.
X
O
Vul een telwoord in.
Iedere bijv.: twee weken houden we een spelletjesmiddag.
3 punten,
1 pt per zin
4 goed 3 pt
3 goed 2 pt
2 goed 1 pt
Ik doe voor de bijv.: vijfde keer mee.
Alle kinderen nemen dan minstens bijv.: drie spelletjes mee.
Ik word vaak bijv.: eerste met Cluedo.
Taal op maat groep 6 © Noordhoff Uitgevers
Woordenschat
1
Puntentelling: 10 pt = 10, 9 pt = 9, 8 pt = 8 etc.
Zoek het goede woord bij de betekenis.
Schrijf het nummer achter de zin.
Alles goed 1 punt
a interactief
b offline
c stand-by
d automatiseren
1 Niet verbonden zijn met het internet. b
2 Klaar om te gebruiken. c
3 Als het ene op het andere reageert. a
4 Zorgen dat het vanzelf gaat. d
2
3
Bij welke woorden zoek je deze woorden in het
woordenboek.
opgeslagen
opslaan
maakt schoon
schoonmaken
koos uit
uitkiezen
bijgepraat
bijpraten
Alles goed 1 punt
Vul het goede woord in. Kies uit:
opslaan - opdracht - overgaan in - realistisch level - omgeven door - bewust
Er blijven drie woorden over.
4 goed 2 pt
3 goed 1 pt
2 of minder 0 pt
Ik heb nieuw computerspel. Het is zo realistisch dat het net lijkt alsof
ik echt vlieg. Het eerste level was heel makkelijk, maar nu wordt
het steeds moeilijker. In level drie word je omgeven door monsters.
Daarna kun je je spel opslaan zodat je de volgende keer niet
helemaal opnieuw hoeft te beginnen.
Taal op maat groep 6 © Noordhoff Uitgevers
4
Welke zin past bij de uitdrukking?
Kruis aan.
2 punten,
1 pt per goed antw
De kat uit de boom kijken.
O De kat van de buren zit in de boom.
X Voordat Joost meedoet, kijkt hij toe hoe zijn vrienden voetballen.
Iemand een koekje van eigen deeg geven.
X Vorige week verstopte Stef mijn fietssleutel, dus vandaag verstop ik zijn eigen sleutel.
O Melanie heeft koekjes gebakken voor de juf.
5
Vul het goede woord in.
Kies uit:
loslaten - verwijderen - speerwerpen de triomf - gevarieerd - op visite gaan
Let op: er blijven twee woorden over.
4 goed 2 pt
3 goed 1 pt
2 of minder 0 pt
1 Onze activiteiten in het weekend zijn erg gevarieerd.
2 Vanmiddag gaan we speerwerpen.
3 Mijn vader zegt dat ik de speer eerder moet loslaten, dan komt hij verder.
4 Als we klaar zijn, verwijderen we alle speren uit de grond.
6
Maak de uitdrukking af.
1 De eerste de beste.
4 goed 2 pt
3 goed 1 pt
2 of minder 0 pt
2 Uit het veld geslagen zijn.
3 Over de rooie gaan.
4 Iemand de stuipen op het lijf jagen.
Taal op maat groep 6 © Noordhoff Uitgevers
Extra opdrachten
1
Puntentelling: Plus = 6 t/m 8 pt. Minder dan 6 pt is geen Plus.
Kies twee Engelse woorden.
Maak met ieder woord een zin waarmee de
betekenis duidelijk wordt. Kies uit:
checken - aanmelden - trailer - milkshake - mayonaise - outdoor
2 punten,
1 pt per zin
1 bijv.: Een trailer is een kort voorproefje van een film of televisieprogramma.
2 bijv.: Een milkshake is gemaakt van ijs, melk en fruit of chocoladepoeder.
2
Onderstreep het telwoord.
Schrijf onder de zin of het een hoofdtelwoord
of een rangtelwoord is.
4 punten,
1 pt per zin
1 Nog twee nachtjes slapen.
hoofdtelwoord
2 Dan viert Sophie haar tiende verjaardag.
rangtelwoord
3 Zondag de vierentwintigste viert ze het.
rangtelwoord
4 Ze heeft vijf klasgenoten uitgenodigd.
hoofdtelwoord
3
Geef een voorbeeld wanneer jij iemand de stuipen
op het lijf hebt gejaagd.
Beschrijf duidelijk wat er gebeurde.
2 punten,
Mijn moeder was aan het koken. Ik had me in de keuken verstopt.
Toen maakte ik het geluid van een muis. Mijn moeder schrok zo,
dat ze op de stoel ging staan!
Taal op maat groep 6 © Noordhoff Uitgevers
Download