Intranetvisie UU 2016 - Congres Intranet 2018

advertisement
Intranet en dan…
Hoe beheer en
ontwikkel je een
intranet in een
complexe organisatie
als de Universiteit
Utrecht?
Hallo…
Directie Communicatie en Marketing
Sitemanager intranet
Cultuurverandering
- Christendom veranderde Rome
- Intranet verandert de organisatie





Tijd
Zichtbare resultaten
Adoptie
Blijvende dreigingen
Ambitie
Verandering bij de Universiteit Utrecht
• 1636
• Jaren 90
• 3 jaar geleden…
• Zelfstandigheid en autonomie
• Diversiteit in functies, belangen, culturen
• Iedereen naar één punt
• Zonder mandaat of formele bevoegdheden
Hoe doe je dat?
Scrum bij de Universiteit Utrecht
• Kennismaking
• Methode voor structurele verandering
Scrum
UU
Snelheid
Tanker
Korte lijntjes
Veel afstemming
Korte meetings
Lange vergaderingen
Heldere rollen
??
Kunnen wij een intranet door
ontwikkelen zonder mandaat en met
een nieuwe methode?
Wat hebben wij gedaan?
•
•
•
•
•
•
Bouwen aan een sterk (facultair) netwerk
Van roadmap naar visie en strategie
Richten op laaghangend fruit (HR)
Mee met organisatie ontwikkelingen
Ga discussies aan (adoptie en doelstelling)
Richt je op waar je heen wilt én wat
binnen je invloedssfeer zit
• Wees een profeet
8 stappen naar verandering (Kotter)
o
o
o
o
o
o
o
o
Urgentiebesef vestigen
Een leidende coalitie vormen
Een visie en strategie ontwikkelen
Deze op honderd manieren communiceren
Een breed draagvlak creëren
Korte termijn resultaten realiseren
Consolideren en in beweging blijven
Nieuwe benaderingen verankeren in de
organisatie
En accepteer…
Je het meest complexe beroep hebt
Kortom,
Scrummen werkt voor intranet
Ook in een complexe organisatie
-
Gun het tijd
Blijf uitleggen
Durf vertrouwen te vragen
Creëer vertrouwen
Wees flexibel en pragmatisch
Blijf lachen
Vragen?
Esther van Zoen, [email protected],
uu.nl/medewerkers/ELvanZoen, Linkedin/VanZoen
Paul ter Veld, [email protected],
uu.nl/medewerkers/PterVeld, Linkedin/PterVeld
Download