intranet voor- en nadelen

advertisement
INTRANET VOOR- EN NADELEN
De voor- en nadelen van intranet zijn vanuit verschillende standpunten interessant. Voor een
gedegen besluitvorming moeten de voor- en nadelen afgewogen worden eer er uiteindelijk
beslist kan worden. Tevens kunnen op basis van de voor- en nadelen die aan het intranet
zijn verbonden bedrijfsgerelateerde intranet doelstellingen geformuleerd worden.
In dit artikel worden de voor- en nadelen van het intranet behandeld. Op basis hiervan
kunnen organisaties het intranet beter aan laten sluiten op hun doelstellingen.
1. VOORDELEN INTRANET
Acceptatie
Intranet kan, mits gebouwd op een goed fundament, en mits goed gecommuniceerd, zeer
snel binnen de organisatie worden geïmplementeerd. Hierdoor ziet de organisatie direct
resultaat van de ICT investeringen en kan intranet dus de acceptatie van ICT in het
algemeen vergroten.
Groter bereik
Via intranet kan informatie voor een grote groep mensen toegankelijk worden gemaakt.
Browser als gebruikersinterface
Wanneer het gebruik van de webbrowser eenmaal gemeengoed is binnen de organisatie,
wordt het ook een prima hulpmiddel om overige applicaties te ontsluiten; dit geldt met name
voor medewerkers die minder affiniteit met automatiseringstoepassingen hebben.
Integratie met kantoorautomatisering
Intranetapplicaties maken een natuurlijk onderdeel uit van de bestaande kantooromgeving;
de gebruikersinterface (de browser) is inmiddels door de hoge internet penetratie
gemeengoed. Interactie wordt via het standaard e-mail systeem verzorgd. Hierdoor wordt het
gebruik van intranettoepassingen voor de gebruiker laagdrempelig.
Meer beheer opties
Een intranet applicatie wordt maar op één plaats geïnstalleerd en onderhouden, namelijk op
de intranet server. Voor opslag van de data zijn zowel gedistribueerde als centrale
alternatieven voorhanden.
2. NADELEN INTRANET
Functionaliteit
Nog niet alle reeds bestaande functionaliteit is voor het medium geschikt. Bijvoorbeeld de
ontwikkeling van transactie georiënteerde systemen, met veel berekeningen en
invoercontroles, vereist aanzienlijke inspanningen. Echter, door constante ontwikkeling op
het gebied van Internet en Intranet is steeds meer mogelijk.
Netwerkbelasting
Het gebruik van intranet zal sterk toenemen in de loop van de tijd. De belasting hiervan op
het datacommunicatie netwerk dient frequent gemeten te worden om verstoppingen te
voorkomen.
Cultuuraspecten
De nieuwe mogelijkheden van intranet hebben invloed op de cultuur binnen de organisatie.
Informatie is zeer snel beschikbaar en voor velen bereikbaar. Er moet goed nagedacht
worden over de vertrouwelijkheid van de informatie. Niet alle informatie is immers voor
iedereen bestemd. Daarbij spelen ook privacyaspecten een rol.
Auteur: Hub Martinussen
Bron: www.btc-online.nu
Download