Benodigdheden voor intranet op het Hart

advertisement
Aandachtspunten implementatie nieuwe intranet
Alvorens we over kunnen gaan tot implementatie van het nieuwe intranet in
hart.amsterdammuseum.nl zijn er een aantal punten die extra aandacht vergen.
1.
2.
3.
4.
Gebruiksvriendelijkheid
Vindbaarheid en herkenbaarheid
Instructie medewerkers
Kennisdeling met publiek
1. Gebruiksvriendelijkheid
Eind 2012 zijn er een aantal gebruikersonderzoeken gedaan met medewerkers van de 3
musea in hart.amsterdammuseum.nl. Uit deze gebruikersonderzoeken is gebleken dat het
noodzakelijk is om een aantal punten te verbeteren m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van het
Hart. Deze verbeteringen zijn essentieel, rekening houdend met de diverse groep
medewerkers die in het intranet moeten kunnen werken. Hieronder staan de belangrijkste
punten opgesomd.

Opmaken van teksten; medewerkers moeten eenvoudig teksten kunnen opmaken,
zonder dat zij hier opmaakcodes voor moeten kennen.

Zoekfunctie binnen specifieke pagina’s; denk hierbij aan de P&O pagina waar
medewerkers snel relevante documenten moeten vinden.

Gebruikers rechten van medewerkers; medewerkers moeten makkelijk berichten
kunnen plaatsen en verwijderen zonder een admin status te hebben op de pagina, dit
moet dus aan de voorkant van het Hart kunnen gebeuren.

Gemakkelijk bijdrage; het moet voor medewerkers mogelijk zijn om makkelijker
berichten te dan dat het nu is in het Hart.

De mogelijkheid op mappen toe te voegen; het is op het Hart nu mogelijk om
documenten aan berichten toe te voegen maar niet meer dan één document per
bericht.

Yammer; Yammer is perfect als tool om werkgerelateerde informatie snel binnen het
intranet te delen.
2. Vindbaarheid en herkenbaarheid
Het heeft veel tijd gekost om de medewerkers naar de huidige intranet omgeving te trekken.
Een nieuwe intranet omgeving moet daarom gemakkelijk te vinden zijn, omdat we anders het
risico lopen weer medewerkers kwijt te raken. Een stukje herkenbaarheid is ook belangrijk,
aangezien het een intranet voor de 3 musea wordt. Wij adviseren daarom het volgende;

Een directe url; denk aan intranet.amsterdammuseum.nl

Intranet in menubalk Hart; alleen zichtbaar als medewerkers zijn ingelogd

Kleurgebruik; neutrale kleuren zodat de 3 musea zich er in kunnen herkennen (indien
mogelijk bijv. huidige kleuren intranet)

Start pagina; het is voor medewerkers makkelijker om het Hart te vinden als ze het
sneller terug vinden in hun browser. Daarom is het makkelijk als intranet de
startpagina in alle browsers.

Trefwoorden; het gebruik van trefwoorden zou kunnen helpen bij sneller vinden van
informatie op het intranet.
3. Instructie medewerkers
Medewerkers moeten voldoende begeleiding en ‘tools’ krijgen bij de overgang naar het
nieuwe intranet. Ideeen die verder uitgewerkt kunnen worden zijn;
• Instructiefilmpje
• Presentatie tijdens koffiebijeenkomst
• Inloopspreekuur
4.Kennisdeling met publiek
Aangezien we het nieuwe intranet gaan bouwen in de al bestaande community
hart.amsterdammuseum.nl willen we het mogelijk maken om gemakkelijk kennis te delen
vanaf het intranet naar de homepage van het Hart. Een bestaand artikel op intranet moet
met een eenvoudige druk op de knop gedeeld kunnen worden in de blog van het Hart. Een
punt waar we nog verder over moeten brainstormen is de vraag of de webredactie hier nog
een tussenschakel in moet zijn. Of dat we medewerkers zo instrueren dat zij begrijpen
wanneer een artikel relevant is om te delen met het publiek van het Hart (een kijkje achter de
schermen).
Download