Ideamanagement is life the rest details

advertisement
Ideamanagement
A WAY OF LIFE
René Blok, Hans Michielsen
Harry van der Wees
www.ideamanagement.nl
Stelling:
• Hoe kunnen wij Ideamanagement anders doen?
• Schep een echt creatief klimaat voor de klanten
(medewerkers)!!
• Geef de klanten (medewerkers) echt een kans om pro actief
mee te denken!
• Neem elke reactie van klanten (medewerkers) serieus!
• Zorg voor snelheid !
• Zorg voor waardering (vooral leuke dingen)!
• Echte passie is de oplossing!!!
Benodigdheden:
• Geef de klanten (medewerkers) de ruimte om met ideeën te
kunnen komen! Tijd voor creativiteit....
• Ideamanagement is een middel om klanten (medewerkers) op
een creatieve manier te laten meedenken met het bedrijf
waardoor de betrokkenheid zal worden vergroot!
• Maak het simpel om ideeën in te kunnen sturen! Geen
drempels opwerpen
• Zorg voor een snelle reactie en hou de inzender op de hoogte!
• Ideamanagement is vooral leuk om te doen voor zowel de
klanten (medewerkers) als ideeënmanagers
Stijl & Cultuur:
• Ideamanagement moet de juiste support krijgen binnen de
organisatie (FB IDEE als kop op het Intranet)
• Het kan goed als managementtool worden gebruikt (werken
met bepaalde thema’s)
• Ideamanagement moet een link hebben naar de core business
(maar alleen goede en minder goede ideeen)
• Medewerkers kunnen ideeën kwijt en worden serieus
genomen (belangrijker dan geld?)
• Elk idee is belangrijk voor de organisatie (het delen van de
know how)
Ambitie:
• Ideamanagement moet onderdeel van de organisatie zijn
• Management moet de uitzonderingsgebieden bepalen omtrent
Ideamanagement (liefst zo min mogelijk)
• Management moet bepalen hoeveel suggesties er per
medewerker ingezonden moeten worden.
• Het moet aantrekkelijk zijn om suggesties in te dienen
• (what’s in it for me???)
• Ideamanagement is vooral erg leuk en creatief
• Afspraak is afspraak en Meten is Weten!
Beloning & Waardering:
• Elk idee krijgt een ontvangstbevestiging binnen 24 uur
• Ideamanagement heeft een eigen beloningssysteem
• Voor elk idee is er een incentive bij indiening (mintblaadjes)
• Het beloningssysteem moet passen bij het bedrijf
• 10 procent van de netto besparing als beloning is de
standaard norm in Nederland
• Mok Haagse Hopjes of Blikken drop zijn een hit voor goede
ideeën die geen besparing opleveren en voor elk idee is er dus
een incentive
Aanpak:
• Een pakkende naam en logo is essentieel (FB IDEE, TIM,
Briljant)
• Er dienen spelregels (reglement) gemaakt te worden omtrent
Ideamanagement
• Ideeën moeten via Intranet & Internet ingediend kunnen
worden (geen drempels).
• Ideamanagers moeten worden aangesteld
• Ideamanagement software is erg belangrijk (SWH heeft
pakket op maat bedacht door een ideeenmanager voor een
passende prijs)
• Ideeformulieren moeten worden ontworpen (keep it simple)
• Incentives moeten worden aangeschaft die passen bij het
bedrijf
Spelregels:
• Alle informatie omtrent Ideamanagement via mail
• Medewerkers moeten altijd hun suggesties kunnen indienen
(24 uur per dag 7 dagen per week)
• Elk idee krijgt een uniek ideenummer
• Het ideenummer kan participeren in een Loterij
• Een adviesteam moeten de suggesties behandelen
(IDEEENCLUB)
• Het adviestraject mag maximaal twee werkweken duren
• De inzender krijgt binnen vier werkweken een reactie
Spelregels II:
• Ideamanagers bewaken de voortgang van ideeën
• Er zijn goede en minder goede ideeen ofwel overgenomen en
afgewezen ideeën
• De goede ideeën worden besproken in het Management Team
• De overgenomen ideeën worden echt ingevoerd
(geimplementeerd)
• De afgewezen suggesties krijgen een incentive
• Alle suggesties worden gepubliceerd op het Intranet
• Uitreiken beloningen op de werkvloer (communicatie is van
groot belang)
Ideeenstroom:
• Bedenk regelmatig thema’s omtrent Ideamanagement
• Promoot de overgenomen suggesties
• Een Idee campagne (ideeënactie) wordt interessant gevonden
door het personeel
• Bijzondere prijzen in een loterij doen het altijd goed
(ballonvaart, parachute springen, slipcursus) Duurzame
prijzen zijn een hype….
• Spelregels moeten openbaar zijn en op het Intranet te vinden
zijn
• Er moet tijd en geld zijn om de ideeën te implementeren
Resultaat:
• Ideamanagement zal kostenbesparingen opleveren voor de
organisatie (EVD Idee graaikasten levert in het eerste jaar
25.00 euro op, prepaid concept was een idee bij KPN).
• Ideamanagement zal een grotere betrokkenheid opleveren
van het personeel (de helft van het personeel komt met een
idee)
• Ideamanagement zal bijdragen tot het verbeteren van de
producten en diensten (30% van de ideeen worden
overgenomen)
• Ideamanagement zal meer Creativiteit en Innovatie brengen
• (Ideeënstroom is nog steeds actief)
Resultaat II:
• Ideamanagement zal een heel andere kijk op het bedrijf
opleveren (ideeën worden zeer snel afgehandeld tot verbazing
bij de klanten)
• Ideamanagement zal een grote groep klanten (medewerkers)
meer enthousiast maken en stimuleren om mee te denken
(een op de twee medewerkers komt met een idee)
• Ideamanagement brengt meer plezier onder de klanten
(medewerkers)
Ideamanagement is life
The rest just details
René Blok
Hans Michielsen
Harry van der Wees
www.ideamanagement.nl
www.ideamanagement.nl
www.swh.nl
www.ideeëncentrum.nl
Download