Micromass Ideamanagement

advertisement
HAG
Ideamanagement
A Way of Life
René Blok
Stelling
•
Hoe kan HAG Ideamanagement (anders) doen?
•
Schep een echt creatief klimaat voor de medewerkers en klanten!
We gaan iets nieuws doen!!!!!
•
Geef de medewerkers en klanten echt een kans om pro actief mee
te denken!
•
Neem elke reactie serieus! En zorg voor snelheid (back office)!!!!
Binnen 24 uur een eerste reactie!!!!
•
Zorg voor waardering (vooral leuke dingen)!
•
Do it from the Heart. Echte passie is de oplossing!!!
Benodigdheden
•
Geef de medewerkers en klanten de ruimte om met ideeën te
kunnen komen! Tijd voor creativiteit... Niets is te gek bij de start…
•
Ideamanagement is een middel om medewerkers en klanten op
een creatieve manier te laten meedenken met het bedrijf
waardoor de betrokkenheid zal worden vergroot!
•
Maak het simpel om ideeën in te kunnen sturen! Geen drempels
opwerpen (simpele spelregels)
•
Zorg voor een snelle reactie en hou de inzenders altijd op de
hoogte!
•
Ideamanagement is vooral leuk om te doen voor zowel de
medewerkers, klanten als ideeënmanagers
Stijl & Cultuur
•
Ideamanagement moet de juiste support krijgen binnen de
organisatie (HAG IDEA of IDEA HAG als kop op het Intranet)
•
Het kan goed als managementtool worden gebruikt (werken met
bepaalde thema’s zoals verhogen omzet, duurzaamheid) in een
later stadium. Het kan ook dienen voor het oplossen van
probleemgebieden!!!!
•
Ideamanagement moet een link hebben naar de core business
(maar alleen goede & minder goede ideeën)
•
Medewerkers kunnen simpel ideeën kwijt en worden serieus
genomen (belangrijker dan geld????)
•
Elk idee is belangrijk voor de organisatie
(het delen van de know how)
Ambitie
•
Ideamanagement dient onderdeel van de organisatie zijn
•
Management dient de uitzonderingsgebieden te bepalen omtrent
Ideamanagement (liever niet)
•
Management dient te bepalen hoeveel suggesties er per
medewerker ingezonden kunnen worden. Bij goede systemen
komt bijna de helft met een idee
•
Het moet aantrekkelijk zijn om suggesties in te dienen
(What’s in it for me???)
•
Ideamanagement is vooral erg leuk en creatief
•
Afspraak is afspraak & Meten is Weten!
•
Management info essentieel!!!
Beloning & Waardering
•
Elk idee krijgt een ontvangstbevestiging binnen 24 uur
•
HAG Ideamanagement heeft eigen beloningssysteem
•
Voor elk idee is er een incentive bij indiening (ook dit moet passen
bij HAG)
•
Het beloningssysteem moet passen bij het bedrijf
•
10 procent van de netto besparing als beloning is de standaard
norm in Nederland
•
Mok Haagse Hopjes of Blikken drop zijn een hit voor goede ideeën
die geen besparing opleveren en voor elk idee is er dus een
incentive
Aanpak
•
Een pakkende naam en logo is essentieel (HAG IDEA, IDEA HAG)
•
Er dienen spelregels (regelement) gemaakt te worden omtrent
Ideamanagement met goedkeuring van het Management
•
Ideeën indienen via Internet of Intranet (tokens)
•
Ideamanager(s) dienen te worden aangesteld en zijn de advocaat
van de inzenders. Lukt dit niet dan elders positioneren
•
Ideamanagement software is erg belangrijk (SWH heeft pakket op
maat bedacht door een ideamanager voor een passende prijs)
•
Ideeformulieren dienen te worden ontworpen (keep it simple)
•
Incentives dienen te worden aangeschaft die passen bij het bedrijf
(overdrijf het niet en geef geen rommel)
Spelregels I
•
Alle informatie omtrent Ideamanagement via mail
•
Medewerkers moeten altijd hun suggesties kunnen indienen
(24/7)
•
Elk idee krijgt een uniek ideenummer
•
Het ideenummer kan participeren in een Loterij
•
Een Idea Team moeten de suggesties behandelen (back office)
•
Adviseurs dienen te worden bepaald. Wellicht Management Team
•
Het adviestraject mag maximaal twee werkweken duren
•
De inzender krijgt binnen vier weken een reactie
Spelregels II
•
Ideamanagers bewaken de voortgang van ideeën
•
Er zijn goede en minder goede ideeën ofwel overgenomen en
afgewezen ideeën
•
De ideeën worden besproken in het Management Team 1x per
maand (HAG IDEAS CLUB)
•
De overgenomen ideeën worden echt ingevoerd (geimplementeerd)
en beloond
•
De afgewezen suggesties krijgen een incentive
•
Alle suggesties worden gepubliceerd
Vasthouden Idea Flow
•
Bedenk elk jaar een thema (managementtool
•
Promoot de overgenomen suggesties (boter bij de vis)
•
Een Idee campagne (ideeënactie) wordt interessant gevonden
door het personeel
•
Bijzondere prijzen in een loterij doen het altijd goed (ballonvaart,
parachute springen, slipcursus, leuk reisje, Fitbox Green,
Duurzame producten, HAG spaarsysteem)
•
Spelregels moeten eveneens openbaar zijn en op het Intranet te
vinden zijn
•
Er moet tijd en geld zijn om de ideeën te implementeren
Resultaat I
•
Ideamanagement zal kostenbesparingen opleveren voor de
organisatie (EVD Idee levert in het eerste jaar € 25.000 op met het
idee van de Graaikasten, het prepaid concept was een idee bij KPN
en leverde miljoenen op)
•
Ideamanagement zal een grotere betrokkenheid opleveren van het
personeel (bijna de helft van het personeel komt met een idee)
•
Ideamanagement zal bijdragen tot het verbeteren van de
producten en diensten (10% van de ideeën worden minimaal
overgenomen)
•
Ideamanagement zal meer Creativiteit en Innovatie brengen
•
Ideamanagement is leuk en een extra communicatiemiddel
Resultaat II
•
Ideamanagement zal een heel andere kijk op het bedrijf
opleveren (ideeën worden zeer snel behandeld tot verbazing bij
de meeste medewerkers en klanten)
•
Ideamanagement zal een grote groep medewerkers en klanten
meer enthousiast maken en stimuleren om mee te denken
•
Ideamanagement brengt meer plezier onder de medewerkers en
klanten
•
Medewerkers en klanten praten vooral over beloonde ideeën in
het algemeen en zeer positief over HAG in het bijzonder...
Ideamanagement is life
The rest just details
www.ideamanagement.nl
Contact
René Blok
www.ideamanagement.nl
[email protected]
06-25083514
Download