PERSBERICHT – Driebergen, # augustus 2013

advertisement
P E R S B E R I C H T- Driebergen, 30 augustus 2013
IDEA over integrale zending
“We kunnen ons de luxe niet meer permitteren om uit elkaar te houden wat in Gods Woord
steeds weer bij elkaar hoort: woord en daad, instituut en beweging, zending en evangelisatie,
dichtbij en veraf.” Dit zegt Jan Wessels over de samensmelting van EA en EZA én over het
thema van het nieuwste nummer van IDEA: integral mission, oftewel integrale zending.
De verkondiging van het evangelie van Jezus Christus is nauw verbonden met het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid. Dat is waar de term integral mission over gaat. Omdat Jezus Christus Heer is
over alle terreinen van het leven, zijn christenen gezondenen op alle terreinen van het leven. Vragen
die in deze IDEA aan bod komen zijn onder andere hoe een plaatselijke kerk integral mission
praktisch maakt en hoe je vervolgens actief verandering in gang kunt zetten. Antwoorden komen
onder andere uit Afrika.
Spanningsveld
De bijbeltekst over de vrede voor de stad (Jeremia 29:7), is altijd een sleuteltekst geweest voor de
Hervormde Wijkgemeente in Krispijn te Dordrecht. Ds. Wim Aanen: “Vrede zoeken heeft te maken met
je ziel en zaligheid, maar ook met voedsel, schuldhulp en praktische hulp.” De reacties die hij krijgt op de
folder die gemeenteleden door de hele wijk verspreiden, zijn vaak op het diaconale werk: Jullie bieden
hulp, daar kan ik wel wat mee. “Dan moeten we daar ook gewoon op ingaan. We komen nu in ieder
geval in contact met mensen waar we anders als kerk niet of nauwelijks contact mee zouden krijgen.
Het spanningsveld tussen de verhouding woord en daad, voelt Aanen zeker. “Aan de ene kant heb je
heel sterk meegekregen dat het gaat om het behoud van mensen; dat wil je absoluut niet loslaten.
Tegelijkertijd leer je ook steeds meer dat het Koninkrijk met alle aspecten van het leven te maken
heeft. Als Jezus zijn eerste preken houdt, dan zegt Hij dat armen het evangelie zullen ontvangen,
maar Hij noemt in één adem dat blinden weer gaan zien en gevangenen worden bevrijd.”
Integraal discipelschap
Sake Stoppels beschrijft in dit nummer een aantal ‘stappen op weg naar integraal discipelschap’. Hij
zoomt daarbij in op het onderwerp kerk en werk. Door in de kerk weinig aandacht te besteden aan
arbeid, school, buurt enzovoort, laat je veel kansen liggen om mensen over de volle breedte van hun
leven leerling van Jezus Christus te maken, meent hij.
Google Glass
Ook in deze IDEA: een bijdrage van trendwatcher Gertjan Pool. Hij gaat in op het fenomeen Google
Glass. Moeten we in de toekomst bang zijn voor mensen met brillen of valt het allemaal wel mee?
Verder doet ds. René van Loon tijdens een excursie in Israël een schokkende ontdekking over het
scheuren van het voorhangsel in de tempel op het moment dat Jezus overlijdt. Hij schrijft erover in zijn
vaste column.
Noot voor de redactie
www.ea.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanna Blackmore, eindredacteur.
Tel. 0343-513693, [email protected]
Op 1 juli 2013 zijn de Evangelische Alliantie en de Evangelische Zendingsalliantie gefuseerd. Voorlopig gaan wij verder onder de naam
EA-EZA
Bijlage: cover IDEA 3-2013
Download