Micromass Ideamanagement

advertisement
TENCE
Ideamanagement
A Way of Life
René Blok
Stelling
•
Hoe kan TENCE Ideamanagement (anders) doen?
•
Schep een echt creatief klimaat voor de medewerkers en klanten!
We gaan iets nieuws doen!!!!!
•
Geef de medewerkers en klanten echt een kans om pro actief mee
te denken!
•
Neem elke reactie serieus! En zorg voor snelheid (back office)!!!!
Binnen 24 uur een eerste reactie!!!!
•
Zorg voor waardering (vooral leuke dingen)!
•
DO IT FROM THE HEART. Echte passie is de oplossing!!!
Benodigdheden
•
Geef de medewerkers en klanten de ruimte om met ideeën te
kunnen komen! Tijd voor creativiteit... Niets is te gek bij de start…
•
Ideamanagement is een middel om medewerkers en klanten op
een creatieve manier te laten meedenken met het bedrijf
waardoor de betrokkenheid zal worden vergroot!
•
Maak het simpel om ideeën in te kunnen sturen! Geen drempels
(simpele spelregels)
•
Zorg voor een snelle reactie en hou de inzenders altijd op de
hoogte!
•
Ideamanagement is vooral leuk om te doen voor zowel de
medewerkers, klanten als management
Stijl & Cultuur
•
TIM (TENCE IDEA MANAGEMENT) dient de juiste support binnen
de organisatie te krijgen!!!!
•
TIM kan goed als managementtool worden gebruikt (werken met
bepaalde thema’s zoals verhogen omzet, duurzaamheid,
bereikbaarheid) in een later stadium. Het kan ook dienen voor het
oplossen van probleemgebieden!!!!
•
Ideamanagement moet een link hebben naar de core business
(maar alleen goede & minder goede ideeën)
•
Medewerkers en klanten kunnen simpel ideeën kwijt en worden
serieus genomen (belangrijker dan geld????)
•
Elk idee is belangrijk voor de organisatie
(het delen van de know how)
Ambitie
•
Ideamanagement dient onderdeel van de organisatie zijn
•
Management dient de uitzonderingsgebieden te bepalen omtrent
Ideamanagement (liever niet)
•
Management dient te bepalen hoeveel suggesties er per
medewerker ingezonden kunnen worden. Bij goede ideesystemen
komt bijna de helft van de medewerkers met een idee
•
Het moet aantrekkelijk zijn om suggesties in te dienen
(What’s in it for me???)
•
Ideamanagement is vooral erg leuk en creatief
•
Afspraak is afspraak & Meten is Weten!
•
Management info essentieel!!!
Beloning & Waardering
•
Elk idee krijgt een ontvangstbevestiging binnen 24 uur
•
TIM heeft eigen beloningssysteem wat past bij TENCE
•
Voor elk idee is er een incentive bij indiening (ook dit moet passen
bij TENCE en daar is TENCE al goed in!!!!)
•
Geef bruikbare Icentives en kijk naar je doelgroep
•
10 procent van de netto besparing als beloning is de standaard
norm in Nederland (90% voor TENCE)
•
Mok Haagse Hopjes is al jaren een hit voor goede ideeën die geen
besparing opleveren en voor elk idee is er dus een incentive
Aanpak
•
Een pakkende naam en logo is essentieel (TIM maar kan ook
TENCE IDEA of IDEA TENCE zijn)
•
Er dienen spelregels (reglement) gemaakt te worden omtrent
Ideamanagement met goedkeuring van het Management
•
Ideeën indienen via Internet en/of Intranet (tokens)
•
Ideamanager(s) dienen te worden aangesteld en zijn de advocaat
van de inzenders (per vestiging of centraliseren)
•
Ideamanagement software is erg belangrijk (SWH heeft pakket op
maat bedacht door een ideamanager voor een passende prijs)
•
Ideeformulieren dienen te worden ontworpen (keep it simple)
Spelregels I
•
Incentives dienen te worden aangeschaft die passen bij het bedrijf (overdrijf het niet
en geef geen rommel)
•
Alle informatie omtrent Ideamanagement via mail
•
Medewerkers en klanten moeten altijd hun suggesties kunnen indienen (24/7)
•
Elk idee krijgt een uniek ideenummer
•
Het ideenummer kan participeren in een Loterij
•
Een TENCE IDEA TEAM moeten de suggesties behandelen (back office)
•
Adviseurs dienen te worden bepaald. Wellicht Management Team of
Vestigingsmanagers
•
Het adviestraject mag maximaal twee werkweken duren
•
De inzender krijgt binnen vier weken een reactie
Spelregels II
•
Ideamanagers bewaken de voortgang van ideeën
•
Er zijn goede en minder goede ideeën ofwel overgenomen en
afgewezen ideeën
•
De ideeën worden besproken in het Management Team of
Vestigingsmanagers overleg (TIB) TENCE IDEA CLUB
•
De overgenomen ideeën worden echt ingevoerd (geimplementeerd)
en beloond
•
De afgewezen suggesties krijgen een incentive
•
Alle suggesties worden ON LINE gepubliceerd
Vasthouden Idea Flow
•
Bedenk elk jaar een thema wat past bij TENCE (managementtool)
•
Promoot de overgenomen suggesties (boter bij de vis) en zorg
voor gebak en bloemen op de werkvloer.
•
Een Idee campagne (ideeënactie) wordt interessant gevonden
door het personeel
•
Bijzondere prijzen in een loterij doen het altijd goed (ballonvaart,
parachute springen, slipcursus, leuk reisje, Fitbox Green,
Duurzame producten, TENCE spaarsyteem)
•
Spelregels moeten eveneens openbaar zijn en op het
Internet/Intranet te vinden zijn
•
Er moet tijd en geld zijn om de ideeën te implementeren
Resultaat I
•
Ideamanagement zal kostenbesparingen opleveren voor de
organisatie (EVD IDEE levert in het eerste jaar € 25.000 op met
het idee van de Graaikasten, het prepaid concept was een
AFGEWEZEN IDEE bij KPN en levert nog altijd miljoenen op)
•
Ideamanagement zal een grotere betrokkenheid opleveren van het
personeel (bijna de helft van het personeel komt met een idee)
•
Ideamanagement zal een grotere betrokkenheid opleveren bij de
klanten (een derde van de klanten komt met een idee)
•
Ideamanagement zal bijdragen tot het verbeteren van de
producten en diensten (10% van de ideeën worden minimaal
overgenomen)
Resultaat II
•
Ideamanagement zal meer Creativiteit en Innovatie brengen
•
Ideamanagement is leuk en een extra communicatiemiddel
•
Ideamanagement zal een heel andere kijk op het bedrijf opleveren (ideeën
worden zeer snel behandeld tot verbazing bij de meeste medewerkers en
klanten)
•
Ideamanagement zal een grote groep medewerkers en klanten meer
enthousiast maken en stimuleren om mee te denken
•
Ideamanagement brengt meer plezier onder de medewerkers en klanten
•
Medewerkers en klanten praten vooral over beloonde ideeën in het
algemeen en zeer positief over TENCE in het bijzonder...
QUESTIONS????
TIME OUT
WORKSHOP IDEAMANAGMENT
IDEAMANAGEMENT IS LIFE
THE REST DETAILS
THANKS A
MILLION
René Blok
www.ideamanagement.nl
[email protected]
06-25083514
Download