PowerPoint-presentatie

advertisement
Focus op
“Ouder worden in je buurt”
Feedback
Feedback
Beste leden van de focusgroep,
Ter afsluiting van het project “Ouder worden in je
buurt” brengen we jullie verslag uit van de
bespreking van de door jullie aangehaalde
knelpunten en suggesties.
Hiermee ronden we het Zottegemse project af. Rest
ons dan nog enkel verslag uit te brengen bij het
provinciebestuur van Oost- Vlaanderen. Vanuit het
provinciebestuur vertrekken de signalen naar de
hoger overheden. We zullen verder werk maken van
de lokale engagementen.
Wij vonden het alvast een zeer leerrijke ervaring om
met jullie te mogen samenwerken.
Jeanine, Chantal, Saskia
Actief ouder worden, mensen
blijven ontmoeten
Knelpunten, suggesties
Zottegem heeft een rijk
verenigingsleven maar men
vindt niet altijd de weg .
Opsporen waarom mensen
afhaken.
Feedback
Nog te bespreken met de
seniorenraad
Pétanquers op zoek naar
binnenruimte .
Binnen de stad is niet direct
een ruimte beschikbaar.
Mogelijk oplossing binnen
LDC is onderzocht.
MIA- korting is niet gekend
Probleem gekend. Er wordt
aan oplossing gewerkt.
Jaarlijks personen die
pensioen aanvragen
uitnodigen en informeren
over actief ouder worden in
Zottegem
Suggestie wordt meegenomen naar werkjaar
2017
Hoe zorg ik er voor dat het leven
niet te duur wordt ?
Knelpunten/suggesties
Er is nog te veel gene om te
praten over financiële
problemen .
Mensen moeten nog zelf
teveel op zoek naar
informatie en missen zo soms
sociale rechten.
Sociaal Huis meer promoten
als sociale toegangspoort.
Nog meer inzetten op
proactief handelen.
In de computer lessen
aandacht besteden aan ebankieren
De sociale dienst van het
OCMW is uitgebreid met 2
maatschappelijk werkers. De
Vlaamse overheid kiest niet
langer voor 1 sociale poort/
gemeente maar voor 3.
We werken met het Huis van
het Kind aan vroegdetectie
van kwetsbare gezinnen met
kinderen.
Bevraagd bij de lesgevers
maar dit blijkt praktisch onmogelijk.
Wat als ik dan toch zorg nodig
heb?
Knelpunten /suggesties
Groot aanbod van
professionele hulp maar
onvoldoende bekend.
Nood aan:
één lokaal infopunt rond
zorg.
infomo via diverse
kanalen en activiteiten
Breed onthaal: CAW, OCMW
en mutualiteiten .
Zorgwijzer
(verjaardagsbezoekjes)
ZoZo, Zottegem zorgt
Betaalbaarheid van thuis- en
residentiële zorg.
Zorg heeft een kostprijs die
enkel individueel te bepalen
is. Diensten kiezen altijd voor
de voordeligste oplossing
voor de cliënt.
Studiedag 1/12/2016
Taboe rond zorgplanning,
wilsverklaring doorbreken
Infomoment met Huis van de
Mens, vzw Levenseinde,
dienst burgerzaken.
Gezondheid
Gemis aan wachtdienst
apothekers in het weekend.
Besproken op raad van
bestuur Panacea. Probleem is
gekend bij de artsen. Zij
vinden weinig gehoor bij de
apothekers.
SOS Pharma ( Beveren).
Voorstel wordt verder
onderzocht . Medewerking
van de wachtpost en het
vinden van vrijwilligers zijn
daarbij cruciaal.
.
Preventieve gezondheidsacties is het kader van
Zottegem Gezonde Stad gaan
verder.
Wonen en leefomgeving,
mobiliteit
Knelpunten en suggesties
Betaalbaarheid van nieuwe
woonvormen
Meer banken in de publieke
ruimte. Herplaatsen bank op
de Meire
Vervoersarmoede is oorzaak
van vervoersarmoede.
Thema praatcafé ZoZo:
nieuwe woonvormen voor
senioren. Voorjaar 2017
Bank op de Meire is
weggenomen in kader van de
stadskern-renovatie. Zal niet
meer teruggeplaatst worden.
Er zijn een aantal bushaltes
van de belbus verdwenen. De
Lijn is al gecontacteerd
zonder resultaat.
Stadsbestuur werkt aan een
nieuw parkeerbeleid.
Ouder worden in je buurt
Download