Presentatie `Naar meer activerend onderwijs in het vo` de

advertisement
Naar meer
activerend onderwijs
in het VO
Even voorstellen:
Adrie Oosterom
Coördinator Business School havo
Decaan
Even voorstellen 2:
Even voorstellen 3:
 Vakken profiel EM in 4 dagen
 1 dag Business Verkenningsdag
 Kapstok van 4 HBO Vaardigheden
Organiseren, samenwerken, reflecteren en
presenteren. 3 jaar geleden ingezet.
 Programma BSV-dagen:
- Bedrijfsbezoeken
- Workshops
- Gastcolleges
- Trainingen (Presenteren/LinkedIn)
- Organiseren van Bijeenkomsten
- Samenwerking met Hogescholen (MoZ, SBRM, Business
Studies)
 Afsluiting in havo 5 met PWS, eigen onderneming
Resultaten en knelpunten:
Resultaten:
-
Schooljaar 2015-2016 100% geslaagden
Betere voorbereiding op HBO, vooral vanwege projectmatig leren
werken
Knelpunten:
-
-
Business School bestaat nu bijna 12 jaar, is nog steeds niet
geïntegreerd in het volledige curriculum of vice versa.
Vakdocenten vinden het lastig activerende / ondernemende
lessen in te zetten.
Vaardigheden worden niet als ondersteunend gezien.
Management ziet grote waarde BS, maar is vanwege grote
rendementsdruk AD niet in staat veranderingen te faciliteren
Docenten zijn vanuit de lerarenopleidingen niet bekend met het
overbrengen van vaardigheden binnen hun eigen vak. Zien dit als
extra, niet als ondersteunend.
Gesprek in groepen
Wat zou er op jouw school moeten gebeuren om meer ruimte te creëren voor
activerend onderwijs?
• Welke vragen / verwachtingen heb je van het management?
• Wat vraagt dit van het team / de collega’s?
• Welke scholings- / professionaliseringsnoodzaak zie je?
• Welke wijzigingen zijn nodig in teamoverleg, roostering, facilitering?
• Overig?
Download