Vragenformulier - Ouderkracht voor `t kind

advertisement
Vragenformulier ouders
Naam:……………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:………………………………………………………………………………………………………………………..
Emailadres:
Telefoon:……………………………………………………………………………………………………………………
Heeft u een kind/kinderen in het:
0 Primair onderwijs
0 Speciaal onderwijs
0 Voortgezet onderwijs
0 Beroepsonderwijs
0 Hoger onderwijs
0 (gedeeltelijke)Thuiszitter*
* (kruis aan wat van toepassing is)
Heeft uw kind een beperking of een extra leer/zorgbehoefte:
0 Ja
Heeft u kennis of (werk)ervaring die ondersteunend kan zijn voor de Cooperatie Ouderkracht voor
’t kind. (b.v. docent, financiële kennis, zorg/hulpverlening, passend onderwijs, transitie
Jeugdzorg):................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Heeft u ervaring met: 0 Bestuurlijke functies
0 Medezeggenschapsraad/ondernemingsraden/clientenraden
0 Ouderraad
0 Openbaar bestuur
0 Anders nl.*……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
*(kruis aan wat van toepassing is)
Wat zou u graag willen doen voor de Coöperatie (we haken graag aan bij wat je leuk vind
en wat je ligt, organisatorisch/ondersteunend of juist
deskundigheidsbevordering/onderzoek):…………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………....
Als u zich wilt aanmelden voor de Coöperatie Ouderkracht voor ’t kind UA (Uitsluiting
Aansprakelijkheid), dan verzoeken wij u om dit formulier te ondertekenen. De contributie
zal worden vastgesteld op 10 euro per jaar. U krijgt per email bericht op welke rekening dit
bedrag kan worden overgemaakt.
Plaats,
Datum,
Handtekening
Download