Participatiemogelijkheden Dorpscoöperatie Tricht

advertisement
Participatiemogelijkheden Dorpscoöperatie Tricht
Dorpscoöperatie Tricht heeft het voornemen het dak van het dorpshuis vol te leggen
met zonnepanelen. Met de opbrengst van de stroom kunnen maatschappelijke doelen
ondersteund worden die ten goede komen aan de bevolking van Tricht. Deze
doelstelling is in de statuten van de coöperatie vastgelegd. Als eerste ‘goede doel’ is er
gekozen voor het zorgdragen van renovatie en isolatie van de laatste oude dakdelen van
het Dorpshuis. In ruil daarvoor stelt het dorpshuis haar dak gratis beschikbaar.
Het project heeft een drietal inkomstenbronnen die samen zorgen voor een positieve
businesscase.
1. We hebben een provinciale subsidie gekregen voor het project,
2. deelnemers die concreet op zonnepanelen inschrijven (optie 1) krijgen een
korting op de energiebelasting en
3. we hebben opbrengst uit de verkoop van de stroom.
Dit maakt het mogelijk om het dorpshuis te ondersteunen maar ook om de benodigde
leningen terug te betalen, een redelijke rente te vergoeden en een spaarpot te vormen
voor de ondersteuning van meer duurzame en maatschappelijke doelen in Tricht.
Eerder heb je toegezegd om voor minimaal € 50 Euro te participeren. Het is nu tijd om je
toezegging nader te specificeren zodat we kunnen checken of we voldoende deelnemers
hebben.
De volgende mogelijkheden staan open om te participeren en kunnen worden
gecombineerd:
1. Je financiert op basis van een aantal panelen en wordt vergoed door privé een korting
te krijgen op de energiebelasting van 10,89 cent voor elke kWh dat die panelen
opbrengen. De prijs van de panelen zal ongeveer € 325 / stuk bedragen.
Dus als je bijvoorbeeld 5 panelen financiert en deze panelen leveren in een bepaald
jaar 1200 Kwh op, dan krijg je 1200 x € 0,1089 = € 130,68 verrekend op de jaarnota
van je energiebedrijf. Dit kan tot maximaal 75% van je jaarverbruik. Helaas wordt
dit niet door alle energiebedrijven ondersteund. Je moet dus bereid zijn over te
stappen naar een energiebedrijf dat de coöperatie selecteert (met inspraak van de
leden natuurlijk). In totaal zijn er 114 panelen beschikbaar die op deze manier
gefinancierd moeten worden. De inleg per paneel zal ca. € 325 bedragen en hangt
nog af van definitieve offertes. We zorgen ervoor dat de prijs zodanig is dat deze in
15 jaar inclusief ca. 3% rente wordt terugbetaald uit de korting op de
energiebelasting. Deze regeling wordt dor de belastingdienst gegarandeerd maar is
wel afhankelijk van de feitelijke stroomopbrengst. Deze kan per jaar verschillen.
2. Je leent een bedrag aan de coöperatie voor minimaal 5 jaar en ontvangt een rente van
ca. 3% afhankelijk van het financiële resultaat van de coöperatie en op basis van een
besluit van de Algemene Ledenvergadering. Alle bedragen zijn welkom vanaf € 50, er is
geen maximum maar de coöperatie zal het bedrag verlagen als de inschrijving
overtekend is.
Je kunt ook voor beide opties intekenen. Samen maken we het mogelijk dat het
zonnedak kan worden gefinancierd inclusief de renovatie van het dak en andere
bijkomende kosten.
De coöperatie zal het hier niet bij laten. Er wordt al gezocht naar meer locaties voor
zonnedaken en –parken die we op vergelijkbare wijze gaan financieren. Steeds is het
doel om duurzame energie te bevorderen en maatschappelijke doelen in Tricht te
ondersteunen.
De coöperatie zal er voor zorgen dat nieuwe projecten zodanig profijtelijk zijn dat de
bestaande projecten niet in gevaar komen en nieuwe investeringen worden steeds aan
de algemene ledenvergadering voorgelegd.
Graag ontvangen wij een bericht met de intentie die je nu hebt dus:
☐ Ja ik doe mee voor …… panelen á ca. 325 en ik laat mij via de belastingdienst
terugbetalen inclusief 3% rente, ik ben bereid zo nodig van energieleverancier te
wisselen (maar wil niet meer gaan betalen dan ik nu doe voor mijn stroom en gas)
☐ Ja ik verstrek een lening van € ……… voor minimaal 5 jaar en ontvang een rente die
door de ALV wordt vastgesteld op basis van de winst van de coöperatie.
Ik maak mijn toezegging pas definitief als de coöperatie is opgericht en de definitieve
businesscase bekend is, en ook de definitieve bedragen voor de inleg per zonnepaneel.
Naam:
Handtekening
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards