Extra oefening: coöperaties

advertisement
Wereldreis – oktober
2014
Myanmar - samenwerking
Extra oefening (derde graad)
COÖPERATIES, WAT ZIJN DAT?
Werkvorm
 begrijpend lezen
 onderwijsleergesprek
 groepswerk: stam- en expertgroepen
Dit heb je nodig
 extra werkblad
 informatie over coöperaties of computers
 enkele eerlijke producten
35’
Verloop
Vertel aan de leerlingen een verhaal over de moeder van Nyaung. Zij en de andere
inwoners
van het dorp concurreren tegen elkaar om hun producten verkocht te krijgen.
Hierdoor moeten ze soms hun producten tegen erg lage prijzen verkopen. Nu kreeg
de moeder van Nyaung te horen dat er een oplossing bestaat. Ze kan deel uit maken
van een coöperatie. Maar wat is dat eigenlijk: een coöperatie?
Ga samen met de leerlingen op zoek naar wat coöperaties juist zijn. Laat ze het eens
opzoeken op het internet, in een woordenboek… Geef ook enkele voorbeelden van
coöperaties in België, bv. Eandis, SABAM, Belgische fruitveiling…
Groepswerk rond coöperaties
Verdeel de leerlingen in groepjes. Elk kind van een groepje gaat een andere
coöperatie
onderzoeken en zal dit op het einde van de les verwoorden aan de anderen wat
hij/zij heeft
bijgeleerd over deze coöperatie.
Geef de groepjes eerst een product van de coöperatie. Uit het etiket kunnen ze
coöperatie
afleiden. Laat hen daarna informatie opzoeken over de coöperaties op de pc,
brochures…
Mogelijke coöperaties zijn: Miel Maya Honing, Ethiquable, Mano Mano, Pakka,
Oxfam
Wereldwinkels, Fair Trade, Max Havelaar…
Deze websites kunnen gebruikt worden voor het opzoekingwerk:
 Maya-honing: www.maya.be
 Oxfam Wereldwinkels: www.oxfamwereldwinkels.be
 Max Havelaar: www.maxhavelaar.be
Extra werkblad
Paspoort van een eerlijke coöperatie
Hieronder vind je het label van een eerlijke coöperatie die samenwerkt met het
Zuiden.
Ga op zoek naar meer informatie over je coöperatie. Noteer de belangrijkste
informatie. Die
zal je namelijk straks moeten vertellen aan je groepsleden, zodat ook zij meer te
weten komen over jouw coöperatie. Zoek het product dat past bij deze coöperatie en
los volgende vragen op.
1) Hoe heet de coöperatie?
………………………………………………………………
2) Wat voor soort producten verkoopt deze coöperatie?
……………………………………………………………….
3) Wat is het belangrijkste ingrediënt?
………………………………………………………………..
4) Door wie wordt het gemaakt (bv. een boer)?
…………………………………………………………………
5) Uit welk land/landen zijn de producten afkomstig?
………………………………………………………………….
6) Kleur het land/landen op de kaart. Zoek ze op in je atlas.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards