rechtsvormen en fiscaliteit

advertisement
RECHTSVORMEN EN FISCALITEIT
‘Uiteindelijk bepaalt het doel dat je wilt bereiken, je rechtsvorm’
Stel: je wil zelf of met buurtbewoners energie opwekken. Van welke fiscale stimuleringsmaatregelen
kun je dan gebruikmaken? Start je een besloten vennootschap (bv), of richt je samen met je medeenergieopwekkers een coöperatie of een vereniging op? En kan een bv onder een coöperatie vallen?
Initiatief bepaalt rechtsvorm
Dat kan, weet Michel Chatelin, voorzitter van de werkgroep Wet- en Regelgeving van E-Decentraal en
partner bij advocaten- en notariskantoor Eversheds Faasen. Zijn collega Stephanie Schoonhoven,
kandidaat-notaris, vult aan: ‘Het is vooral belangrijk dat je van tevoren bedenkt welk doel je met je
organisatie wilt bereiken. Als je weet dat je uiteindelijk winst wil uitkeren aan leden, vallen de stichting
en vereniging bijvoorbeeld al af.’
Coöperatie of (flex-)bv
Binnen deze rechtsvormen is winstuitkering namelijk niet mogelijk. De besloten en naamloze
vennootschap (bv en nv) en coöperatie bieden die mogelijkheid wel. Verschillen tussen deze
rechtsvormen zijn onder andere dat voor een coöperatie geen minimumkapitaal nodig is en dat de
aansprakelijkheid van leden in de statuten wordt geregeld. Schoonhoven: ‘De coöperatie biedt qua
inrichting van de statuten veel vrijheden. Een alternatief voor deze rechtsvorm is de flex-bv die sinds 1
oktober 2012 bestaat. Binnen die bv is meer mogelijk dan in de “oude” bv. Een (flex-)bv kun je met een
of meer personen oprichten, terwijl je voor een coöperatie minstens twee leden nodig hebt.’
In de praktijk blijken mensen vaker voor een coöperatie te kiezen dan voor een bv of nv. ‘Daarbij
speelt een psychologisch aspect een rol. De coöperatie staat voor “samen een doel bereiken” en lijkt
minder op winst gericht dan een bv of nv. Dat trekt mensen aan.’ Wel hangen veel initiatiefnemers
onder hun coöperatie nog een bv, vervolgt Schoonhoven. ‘De risicovolle zaken worden dan in de bv
ondergebracht.’
Regeerakkoord
Fiscaal gezien biedt de coöperatie voordelen, vooral gezien het regeerakkoord 2012. Niels Muller,
advocaat en belastingadviseur bij Loyens & Loeff: ‘In het akkoord staat dat het kleinschalig, duurzaam
opwekken van (zonne-)energie fiscaal wordt gestimuleerd door invoering van een verlaagd tarief in de
eerste schijf van de energiebelasting. Het gaat om de belasting op de elektriciteit die wordt opgewekt
door en in de nabijheid van coöperaties van particuliere kleinverbruikers. Dit is een kapstokje voor een
soort “salderen-light”, maar het akkoord moet wel nader worden uitgewerkt. Wat wordt bijvoorbeeld
verstaan onder “kleinschalig”? En waarom worden alleen de coöperaties genoemd? Ik ben benieuwd
hoe hieruit wetgeving wordt afgeleid.’
1
Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een van de themasessieS van het Evenement HIER opgewekt op
15 november 2012. Kijk op www.hieropgewekt.nl voor een terugblik.
Regeling groenprojecten 2010
In de tussentijd kunnen initiatiefnemers van duurzameenergieprojecten gebruikmaken van diverse
fiscale stimuleringsmaatregelen. Zo is er de Regeling groenprojecten 2010 Muller: ‘Als je een
groenproject hebt, kun je daarmee naar een Groenbank of Groenfonds gaan. Zij toetsen de
economische haalbaarheid van je plan. Als de resultaten van die toets positief zijn, krijg je van de
overheid een Groenverklaring en biedt de Groenbank of het Groenfonds je financiering.’
EIA, MIA en Vamil
Andere fiscale stimuleringsmaatregelen zijn de Energie- en Milieu-Investeringsaftrek (EIA en MIA) en
de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de EIA en MIA kunnen respectievelijk
kwalificerende nieuwe energie- en milieu-investeringen aanvullend worden afgetrokken van de fiscale
winst. Beide aftrekposten kunnen niet met elkaar worden gecombineerd, maar wel met de Vamil: een
willekeurige en versnelde afschrijving van 75 procent (tot 2014) van de totale investering tot de
restwaarde, die kan leiden tot rente- en liquiditeitsvoordelen.
Muller: ‘Deze fiscale stimuleringsmaatregelen zijn vooral gericht op mensen die winst maken. In de
praktijk zijn er veel manieren om fiscale voordelen te benutten, ook als je geen winst maakt of
belasting betaalt. Je kunt bijvoorbeeld een transparant samenwerkingsverband aangaan of een
leasestructuur beginnen.’
Links en downloads
Presentatie: Rechtsvormen en fiscaliteit – Niels Muller, Loyens & Loeff
Presentatie: Rechtsvormen en fiscaliteit – Stephanie Schoonhoven, Eversheds Faasen
2
Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een van de themasessieS van het Evenement HIER opgewekt op
15 november 2012. Kijk op www.hieropgewekt.nl voor een terugblik.
Download