Padi Advanced Open Water cursus

advertisement
Padi Open Water Diver
Hoofdstuk 2
Kennistoets:
Vraag 1
Kruis het juiste antwoord aan. Onder water lijken voorwerpen 25% --------- en/of -------- .
Antwoord:
 a. kleiner, verder weg.
 b. groter, dichterbij.
Vraag 2
Kruis het juiste antwoord aan. Doordat ------ zich vier maal sneller voortbeweegt door water dan
door lucht, is het moeilijk om de herkomst ervan vast te stellen.
Antwoord:
 a. licht.
 b. geluid.
Vraag 3
Vul het ontbrekende woord in. Kies uit “sneller”of “langzamer”.
Door geleiding zul je in het water ------- afkoelen dan in lucht.
Antwoord:
 a. “sneller”.
 b. “langzamer”.
Vraag 4
Beschrijf wat je zou doen wanneer je onder water ononderbroken begint te rillen.
Antwoord:
Vraag 5
Kruis aan wat je kunt doen om de hogere weerstand van water zoveel mogelijk te compenseren.
Antwoord:
 a. Stroomlijn jezelf en je apparatuur zoveel mogelijk.
 b. Vermijd snelle, plotselinge bewegingen.
 c. Beweeg langzaam en beheerst.
 d. Doe het rustig aan.
Vraag 6
Kruis de beschrijving aan die het beste aangeeft hoe je onder water moet ademen.
Antwoord:
 a. Snel en oppervlakkig.
 b. Langzaam en diep.
Vraag 7
Oververmoeidheid bij het duiken is eenvoudig te voorkomen. Kruis de juiste preventieve
maatregelen aan.
Antwoord:
 a. Beweeg langzaam en vermijd langdurige inspanningen.
 b. Maak meer gebruik van je armen dan van je benen om jezelf voort te stuwen.
 c. Ken je lichamelijke grenzen.
Duikschool Diventure
Pagina 1
Padi Open Water Diver
Vraag 8
Beschrijf wat je moet doen wanneer je oververmoeid raakt tijdens het duiken.
a. Onder water: -------------.
b. Aan de oppervlakte: -----------------.
Vraag 9
Kruis iedere bewering aan die beschrijft hoe je een goede controle over de luchtwegen kunt
houden.
 a. Plaats je tong als een spatscherm tegen je gehemelte om water op te vangen
wanneer dat je mond binnenkomt.
 b. Adem langzaam in.
 c. Vermijd snelle, plotselinge bewegingen.
 d. Adem voorzichtig in.
Vraag 10
Leg uit waarom je geen strakke kap mag dragen.
Antwoord:
Vraag 11
Kruis het juiste antwoord aan. Het belangrijkste kenmerk van elk loodsysteem is:
 a. het formaat en de vorm van de blokken.
 b. het verstelgemak.
 c. de snelsluiting.
Vraag 12
Kruis het juiste antwoord aan. Een alternatieve luchtbron moet --------- zodat deze eenvoudig en
snel herkend kan worden door een duiker die deze luchtvoorziening nodig heeft.
Antwoord:
 a. onder de loodgordel zitten.
 b. opvallend gemerkt zijn.
Vraag 13
Beschrijf op welke plek je een alternatieve luchtbron zou vastzetten.
Antwoord:
Vraag 14
Waar of niet waar. Een duikmes is een stuk gereedschap (om te meten, te prikken, te graven, te
snijden en te tikken) en is niet bedoeld en behoort niet gebruikt te worden als wapen.
Antwoord:
 a. Waar.
 b. Niet waar.
Duikschool Diventure
Pagina 2
Padi Open Water Diver
Vraag 15
Wat is de betekenis van dit handsignaal
Antwoord:
 a. OK? OK.
 b. Nood, help.
 c. Geen lucht meer.
Vraag 16
Leg uit hoe je controleert of je de juiste hoeveelheid lood hebt.
Antwoord:
Vraag 17
Noem en beschrijf de stappen van de veiligheidscontrole voor de duik en leg uit wanneer je van
deze controle gebruik maakt.
Verklaring van de leerling: Alle vragen welke ik verkeerd of niet volledig beantwoord heb, zijn aan
mij uitgelegd en ik begrijp nu de juiste oplossing.
Naam:
Duikschool Diventure
Datum:
Pagina 3
Download