Micromass Ideamanagement

advertisement
www.Ideamanagement.nl
A WAY OF LIFE
René Blok
Positioning:
• Ideamanagement is een middel om alle medewerkers op een
creatieve manier te laten meedenken met het bedrijf
waardoor de betrokkenheid van het personeel zal verhogen
• Ideamanagement bespaart kosten en stimuleert de innovatie
• Ideamanagement zal een verhoging opleveren van de
dienstverlening
• Ideamanagement is een vak en moet gedragen worden door
het Management
www.ideamanagement.nl
Style and culture:
• Ideamanagement moet de juiste support krijgen binnen de
organisatie
• Het kan goed als managementtool worden gebruikt
• Ideamanagement moet een link hebben naar de core business
• Medewerkers kunnen suggesties insturen en worden serieus
genomen
• Elk idee is belangrijk voor de organisatie
www.ideamanagement.nl
Ambition:
• Ideamanagement moet onderdeel van de organisatie zijn
• Management moet de uitzonderingsgebieden bepalen omtrent
Ideamanagement
• Management moet bepalen hoeveel suggesties er per
medewerker ingezonden moeten worden. Een target
vaststellen is essentieel
• Het moet aantrekkelijk zijn om suggesties in te dienen
• (what’s in it for me???)
• Ideamanagement is vooral erg leuk en creatief
www.ideamanagement.nl
Reward and Recognition:
• Elk idee krijgt een ontvangstbevestiging binnen 24 uur
• Ideamanagement heeft een eigen beloningssysteem
• Voor elk idee is er een incentive bij indiening
• Het beloningssysteem moet passen bij het bedrijf
• 10 procent van de netto besparing als beloning is de
• standaard norm in Nederland
www.ideamanagement.nl
How to start/the first steps:
• Een pakkende naam en logo is essentieel
• Er dienen spelregels (reglement) gemaakt te worden omtrent
Ideamanagement
• Ideeën moeten via Intranet ingediend kunnen worden.
• Ideamanagers moeten worden aangesteld
• Ideamanagement software is erg belangrijk
• Ideeformulieren moeten worden ontworpen
• Incentives moeten worden aangeschaft die passen bij het
bedrijf
www.ideamanagement.nl
Rules of the game (part one):
• Alle informatie omtrent Ideamanagement via mail
• Medewerkers moeten altijd hun suggesties kunnen indienen
• Elk idee krijgt een uniek ideenummer
• Het ideenummer kan participeren in een Loterij
• Een adviesteam moeten de suggesties behandelen
• Het adviestraject mag twee werkweken duren
• De inzender krijgt binnen vier weken een reactie
www.ideamangement.nl
Rules of the game (part two):
• Ideamanagers bewaken de voortgang van suggesties
• Er zijn afgewezen en overgenomen ideeën
• De suggesties worden besproken in het Management Team
• De overgenomen ideeën worden geimplementeerd
• De afgewezen suggesties krijgen een bericht
• Alle suggesties worden gepubliceerd op het Intranet
www.ideamangement.nl
How to continue the involvement:
• Bedenk regelmatig thema’s omtrent Ideamanagement
• Promoot de overgenomen suggesties
• Een Ideecampagne wordt leuk gevonden door het personeel
• Leuke prijzen in een loterij doen het altijd goed
• Spelregels moeten openbaar zijn en op het Intranet te vinden
zijn
• Er moet budget zijn om de ideeën te implementeren
www.ideamanagement.nl
Results:
• Ideamanagement zal kostenbesparingen opleveren voor de
organisatie
• Ideamanagement zal een grotere betrokkenheid opleveren
van het personeel
• Ideamanagement zal bijdragen tot het verbeteren van de
producten en diensten
• Ideamanagement zal meer Creativiteit en Innovatie brengen
• Ideamanagement zal een grote groep medewerkers meer
enthousiast maken en stimuleren om mee te denken
• Ideamanagement zal een heel andere kijk op het bedrijf
opleveren
www.ideamanagement.nl
Ideamanagement is life
The rest just details
www.ideamanagement.nl
Download