Ontwikkeling van het Netwerk Naamkunde

advertisement
Ontwikkeling van het
Netwerk Naamkunde
discussie
punten volgens de agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Behoeften bij onderzoekers en in de samenleving
Website
Interne communicatie en uitwisseling
Workshops en themabijeenkomsten
Bestanden toegankelijk maken
Digitale toegankelijkheid van het tijdschrift Naamkunde
Coördinatieteam
Interdisciplinaire contacten
Afrondende beschouwingen en afspraken
wat willen onderzoekers?
• Fondsen
– voor onderzoek
• Gegevens
– krijgen en beschikbaar stellen
• Kennis
– vinden, overdragen en publiceren (documentatie)
• Onderwijs
– overdracht aan nieuwe generatie
• Samenwerking [in netwerk naamkunde]
– om bovenstaande te realiseren
Meer?
wat wil de samenleving?
• Kennis en advies [via één ingang]
– publiek en media
• voor leken toegankelijke informatie
– Instellingen en overheid
• Naamgeving (ambtenaren van de burgerlijke stand,
straatnaamcommissies, etc.)
– bedrijven
• naamtechnologie
• naamfrequenties
Meer?
netwerk naamkunde
Aktieve geïnteresseerden en experts op het gebied van
de naamkunde in het Nederlands taalgebied, die willen
samenwerken en hun gegevens en kennis willen delen
Open of gesloten?
organisatie netwerk naamkunde
• vooralsnog geen juridische status, wel
– organisatie en sturing nodig
– financiën van ondersteunende organisaties
• hoewel virtueel, toch vaste plek
– personeel
– infrastructuur
Opzet in orde?
feitelijke organisatie
• Klein coördinatieteam
– 2 Nederlanders, 2 Vlamingen
• Adviesraad?
• Thuisbasis
– Meertens Instituut
• eigen website NN
Is dit voldoende? Wie vormen het team?
betrokkenheid
• Elke organisatie kan besluiten dat personen
werkzaamheden ten behoeve van het netwerk
naamkunde of in het verband van Netwerk Naamkunde
verrichten
– uitvoering van de werkzaamheden valt onder
verantwoordelijkheid van het betrokken instituut
• Ook individuen kunnen bijdragen aan het Netwerk
Naamkunde
fondsen
• Sterkere aanvragen door samenwerking
– Meerdere partners
– Waar nodig multidisciplinair
– Vlaams-Nederlands
• Netwerk Naamkunde heeft die makelaarsfunctie voor
naamkunde
Suggesties voor geldbronnen?
bestanden
• Weten wat beschikbaar is
• Centraal opslaan of decentraal toegankelijk maken?
• Verantwoord opslaan
– Privacy
– Juiste systemen en structuren
• Kwaliteitborg van informatie
• Toegankelijkheid
Verantwoordelijkheden?
alternatieven
• Bestanden op het Meertens Instituut
• Bestanden in Vlaanderen
• DANS: Digital Archives and Networking Services
[recent initiatief KNAW/NWO]
– lessen leren
– voldoende ondersteuning?
Zelf doen, elders aansluiten of beide?
publicaties online
• bouw van online archief
–
–
–
–
Tijdschrift Naamkunde
Congressen
Workshops
Lokale publicaties
Zelf doen, elders aansluiten of beide?
Internet
•
•
•
•
•
•
•
homepage netwerk naamkunde (publiek)
[email protected] (publiek)
naaminformatie (publiek)
publicatie archief (publiek)
WIKI over namen (gemodereerd, publiek)
e-maillijst (NN)
groepsoftware (NN)
– beperkte toegang
– (naam)bestanden downloaden
– samenwerken aan documenten
Suggesties?
Contacten
•
•
•
•
Andere disciplines
Erfgoedinstellingen
Internationale initiatieven
Bedrijven
Suggesties?
Afspraken
Download