DEPRESSIE I

advertisement
DEPRESSIE (I EN II)
2 WORKSHOPS – 10 en 11 sept. 2008
Meer infomatie: www.humangivens.nl
Inschrijven: [email protected]
KORTE INLEIDING
s
Ondanks de groeiende aandacht voor geestelijke gezondheid, wordt het leven
van miljoenen mensen door depressie beïnvloed; zowel degenen die eraan lijden
als hun naaste omgeving. Depressie komt momenteel steeds vaker voor ook
onder kinderen en bejaarden.
In deze workshops leren we hoe de Human Givens counselling methoden vaak
snel gunstige resultaten hebben, de stemming verbeteren en terugval voorkomen.
Aandacht wordt besteed aan het herkenen van de symptomen van depressie en
het identificeren van de oorzaken ervan. Diverse modellen van depressie en
verschillende behandel strategieën worden onder de loep genomen
De workshops zijn nuttig voor iedereen die met problemen van depressie in
aanraking kan komen. Dat omvat zowel degenen die aan depressie lijden en hun
naaste omgeving als ook b.v. beleidsmakers, justitie, managers, personeel in de
gezondheidszorg en onderwijs.
DEPRESSIE I - 10 sept. 2008
(docent: Jenny Wakelin Ph.D, Dip.psych., GHGI)
Inhoud
-
Waarom depressie vaker voorkomt; wat is er daarna te doen
 Achtergrond
 Introductie van het dag programma
-
De depressie cyclus begrijpen
-
Effectieve behandel strategieën
-
Samenvatting
Demonstraties en oefeningen

25/03/08 jsw
Onderscheid maken tussen proces en inhoud

Ontdekken en identificatie van nieuw en ontbrekende
vaardigheden van de cliënt
Tegengaan van negatief en suïcidaal denk patronen
Oefeningen in positieve nieuwe gedragspatronen


Wat U van deze dag meeneemt

Beter inzicht in de ware aard van depressie en waarom het
steeds vaker voorkomt
Hoe een diagnose van depressie wordt gemaakt
Praktische hulpmiddelen om patronen van depressie snel te
doorbreken en terugval te voorkomen
Communiceren met suïcidaal mensen
Inzicht in de dissociatieve elementen van depressieve
leefpatronen
Demonstraties van vaardigheden om de depressieve cyclus snel
te doorbreken.
Oefeningen in nieuwe vaardigheden






DEPRESSIE II – 11 sept. 2008
(docent: Jenny Wakelin Ph.D, Dip.psych., GHGI)
Inhoud
-
Introductie, psychotherapie en Human Givens
-
De emotionele dimensies van depressie en ´ cognitieve stijl ´
-
REM slaap, dromen en depressie
-
Effectieve therapeutische interventie – de cyclus doorbreken
voorbelden:
o
Bipolaire depressie
o Postnataal depressie
-
Vergewissen dat de therapie effectief is
-
Samenvatting
25/03/08 jsw
Demonstraties en oefeningen





Gebruik maken van de emotionele behoeften inventaris
Identificatie van ` cognitieve stijl `
Geleide visualisaties
Oefening in nieuw gedrag
Vaardigheden die depressie snel doorbreken
Wat U van deze dag meeneemt
 Zelfvertrouwen t.a.v. het doorbreken van depressie
 Inzicht in de belangrijke rol van geblokkeerde emotionele
behoeften
 Herkenning van ` cognitieve stijl `
 Inzicht in het verband tussen slap, dromen en depressie
 Technieken voor het behandelen van ingeslepen denkpatronen,
negatieve verwachtingen en pessimistische stemming.
 Vaardigheden in het opleggen van taken in nieuw gedrag.
25/03/08 jsw
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards