Aanvraagformulier buitenlandse keurmeester

advertisement
Aan het Hoofdbestuur van de
Onderwerp: Verzoek toestemming buitenlandse keurmeester te laten keuren
Geachte Commissie,
Hierbij verzoek ik u de onderstaande vereniging toestemming te verlenen om een
buitenlandse keurmeester te mogen uitnodigen voor een
(wedstrijd/examen)
Het evenement zal plaatsvinden op:
Naam van de wedstrijd (indien van toepassing):
Gegevens van de keurmeester
Naam
:
Adres
:
Woonplaats :
Land
:
Tel.
:
De organiserende vereniging is:
Adres van de vereniging:
Plaats:
Naam van de contactpersoon:
Tel.:
E-mailadres:
De financiële afhandeling van het evenement zal plaatsvinden door de
Werkhondenvereniging waarbij uw vereniging aangesloten is.
Dit is niet van toepassing op Kynologen Clubs en Kynologen Verenigingen.
Voor het aanvragen van een buitenlandse keurmeester t.b.v een CACIT wedstrijd dient
het formulier “Aanvraag CACIT + buitenlandse keurmeester“ te worden gebruikt.
De aanvraag voor toestemming voor het laten keuren van een buitenlandse keurmeester,
moet twee maanden voor het evenement bij het cwh-secretariaat ingediend zijn.
Naam:
Datum aanvraag:
NB. Dit formulier indienen via het HB van uw vereniging
CWH 2010
Download