J. Beck

advertisement
Commissie Werkhonden
Ingesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland
Secretariaat:
e-mail: [email protected]
BEVESTIGING KEURING AFRICHTINGSEVENEMENT.
Datum van het evenement:
Examennummer :
( alleen voor VDH kringgroepen).
Naam van de keurmeester(s):
Naam organiserende vereniging:
Locatie waar het evenement zal plaatsvinden:
Straat:
Postcode:
Plaats:
Soort examen:
Soort wedstrijd:
te keuren afdeling(en): A
B
C
Naam van de wedstrijd:
Naam van de contactpersoon:
Telefoonnummer van de contactpersoon:
E-mail adres van de contactpersoon:
Datum bevestiging door de organiserende vereniging:
De financiële afhandeling van het evenement zal plaatsvinden door de Werkhondenvereniging
waarbij uw vereniging aangesloten is.
Dit is niet van toepassing op Kynologen Clubs en Kynologen Verenigingen.
U wordt verzocht 1 week voor het evenement contact met de keurmeester op te nemen voor het
afspreken van het tijdstip van aanvang van het evenement.
In overleg met de keurmeester dient er een routebeschrijving en nader bericht betreffende dagindeling, aantal honden enz. en het telefoonnummer dat bereikbaar is vanaf 2 uur voor aanvang tot aan
het geplande aanvangsuur van het evenement (dit i.v.m. eventuele plotselinge ziekte, autopech,
onbegaanbare wegen o.i.d.). naar de keurmeester te worden verzonden.
Naam en adres:
De heer J.Beck,
Heidezoom 22,
6581 VB Malden,
Tel: 024-3585547
E-mail: [email protected]
Akkoord: ja
neen
Datum:
CWH 2010
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards