Aanbevelingsbrief van werkgever

advertisement
Voorbeeldbrief: uitnodiging bezoldigd spreker voor een evenement
Onderneming
Voornaam + Naam afzender
Straat + nummer
Postcode Plaats
Voornaam + Naam ontvanger
Straat + nummer
Postcode Plaats
Plaats, Datum
Betreft: uitnodiging als spreker op ons evenement : Naam evenement
Geachte heer/mevrouw Naam contactpersoon,
Op Datum organiseert Onderneming het evenement “Naam ”.
Het evenement is één van onze jaarlijkse hoogtepunten en wordt altijd druk bezocht.
Afgelopen jaar hadden wij aantal deelnemers deelnemers. Dit jaar mikken we op aantal deelnemers
personen.
Uw expertise en ervaring op het gebied van deskundigheidsgebied is alom bekend binnen onze
organisatie / ons bedrijf / onze sector. Wij zouden het dan ook een eer vinden als u onze deelnemers dit
jaar tijdens het evenement te woord wil staan om uw inzichten mee te geven betreffende onderwerp op
dag en datum van tijd uur tot tijd uur.
Wij werden op de hoogte gesteld dat uw tarief € tarief bedraagt, plus reis- en verblijfskosten.
Naam verantwoordelijke, functie verantwoordelijke neemt in de komende dagen contact met u op om uw
beschikbaarheid na te gaan, alsook uw interesse om als spreker aanwezig te zijn.
Aarzel zeker niet om contact op te nemen met naam verantwoordelijke op het nummer telefoonnummer
of via e-mail (e-mail) indien u bijkomende vragen heeft of alvast nadere inlichtingen wenst.
In bijlage vindt u informatie over ons bedrijf / onze organisatie, ter referentie.
Wij zien uw antwoord met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
[Handtekening]
Voornaam Naam
Functie
Bijlage: Beschrijving bijlage
Download