Contactpersoon bij uw organisatie (verplicht)

advertisement
Aanvraagformulier Evenementen EHBO Molenschot 2015
Voor elk evenement moet een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. De gemeente
stelt dat bij evenementen met een bepaald aantal deelnemers het verplicht is om EHBO te
regelen. U kunt deze assistentie bij ons aanvragen als het evenement plaatsvindt in
Molenschot.
Dit zijn onze voorwaarden tot het verkrijgen van EHBO assistentie:












De aanvraag moet minstens 30 dagen voor aanvang van het evenement bij de
evenementenleider per e-mail binnen zijn, dit kan via [email protected] .
De EHBO bepaalt in overleg met de organisatie hoeveel EHBO-ers er op het
evenement nodig zijn. Altijd minimaal 2 personen.
De organisatie regelt zelf vervoer voor eventuele slachtoffers naar huisartsenpost of
ziekenhuis.
De EHBO-er kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gedane handelingen en of
kosten bij arts of ziekenhuis.
Op het terrein moet een ruimte aanwezig zijn, waar men zich met eventuele
slachtoffers even kan afzonderen. Ook moeten de EHBO-ers zich op een comfortabele
en duidelijk zichtbare plek kunnen installeren met hun verbandmaterialen.
Bevelen gegeven door een EHBO-er moeten te allen tijde worden opgevolgd.
Als kosten declareren we € 5,- per uur per persoon; na middernacht € 10,- per uur per
persoon.
Indien de organiserende vereniging beschikt over eigen gediplomeerde EHBO-ers
bestaat de mogelijkheid om in samenspraak met de evenementenleider materialen te
huren voor € 12,50 per dag, exclusief gebruikte materialen.
Materiaal dat opgehaald wordt, dient ook weer te worden teruggebracht.
U krijgt een bevestiging van het bestuur (evenementen) en een factuur van onze
penningmeester Penningmeester EHBO: Dhr. L. de Weerdt, Raakeindse Kerkweg 7118, 5124 RZ Molenschot.
We verwachten dat de EHBO-leden een consumptie wordt aangeboden en dat er bij
langdurige aanwezigheid ook voor een broodje wordt gezorgd.
De organisatie dient een calamiteitenplan te hebben waarin o.a. de volgende zaken
worden vermeld:
1. Naam en telefoonnummer van de contactpersoon van de organisatie
2. Naam en 06-nummer van de contactpersoon op het evenement
3. Naam van de persoon die, indien nodig, met een slachtoffer naar de huisartsenpost of
ziekenhuis gaat
4. Naam van de beveiliging op het terrein
5. Maatregelen die genomen zijn om hinderlijke toeschouwers bij een handeling weg te
houden
Aanvraagformulier Evenementen EHBO Molenschot 2015
U wilt gebruik maken van onze hulpverlening? Vul onderstaande gegevens in en mail dit naar
bovenvermeld emailadres. Met het indienen van de aanvraag wordt akkoord gegaan met de
door ons gestelde voorwaarden.
Wat is de naam van uw evenement (verplicht)?
………………………………………………………………………………………………
Adres en plaats van het evenement (verplicht)?
………………………………………………………………………………………………
Datum/Data waarop het evenement plaats zal vinden (verplicht) :
………………………………………………………………………………………………
Tijden waarop u EHBO wenst aanwezig te hebben :
………………………………………………………………………………………………
Contactpersoon bij uw organisatie (verplicht) :
………………………………………………………………………………………………
Mailadres Contactpersoon :
………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer contactpersoon :
………………………………………………………………………………………………
Rekening naar:
………………………………………………………………………………………………
Overige gegevens:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Download