Rubriek 3 Aanvraagformulier evenementen Creatief

advertisement
Aanvraagformulier
Organiseren van evenementen in het kader van
‘Creatief Kwartier Rabot’ voor de periode 2014-2017
1. Aanvrager
Contactgegevens:
Naam bedrijf: ..........................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................
.................................................................................................................................
Telefoon: ................................................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................
Website: ..................................................................................................................
Ondernemingsnummer: ........................................................................................
Naam contactpersoon: ..........................................................................................
Adres: .....................................................................................................................
Tel.: .........................................................................................................................
E-mail: .....................................................................................................................
Korte voorstelling van de onderneming: .............................................................
.................................................................................................................................
Bent u een ondernemer uit de creatieve sector? .................................................
Omschrijf de activiteit die u uitvoert: ...................................................................
.................................................................................................................................
Bent u een andere socio-economische actor? ....................................................
Omschrijf de activiteit die u uitvoert: ...................................................................
.................................................................................................................................
2. Het evenement
Wat is het doel van het evenement?
□ Samenwerken en netwerken bevorderen
□ Organiseren van opleiding en vorming
□ Promotionele acties die de creatieve economie meer zichtbaar maken en/of de
wijk Rabot-Blaisantvest als vestigingsplaats in de kijker zetten
Omschrijving van het evenement: .......................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Inhoud: ....................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Omschrijf het specifiek doel: .................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Datum: .....................................................................................................................
Plaats: .....................................................................................................................
Verwacht aantal deelnemers: ...............................................................................
Doelgroep:
□ Ondernemers uit de sector Creatieve economie
□ Andere socio-economische actoren
Omschrijf de doelgroep(en):..................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Is het evenement gratis toegankelijk? .................................................................
.................................................................................................................................
Geef aan hoe u streeft naar een duurzame organisatie van het evenement?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Via welke communicatiekanalen zal u dit evenement bekend maken?
.................................................................................................................................
3. Raming van inkomsten en uitgaven
Gelieve een volledig overzicht toe te voegen van alle inkomsten en uitgaven die
gepaard gaan met het evenement.
4. Rekeningnummer :
Subsidie te storten op rekeningnummer: .............................................................
Naam en adres van rekeninghouder: ....................................................................
.................................................................................................................................
5. Handtekening
De aanvrager verklaart deze aanvraag voor waar en bevestigt zijn/haar akkoord met
de verplichtingen voortvloeiend uit de toekenning van de subsidie.
Datum:
Plaats:
Naam en handtekening van de aanvrager:
De aanvraag dient aan Dienst Economie, Stad Gent, AC Portus,
Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent, [email protected] bezorgd te
worden via een aangetekend schrijven of via persoonlijke afgifte
tegen ontvangstbewijs of via e-mail.
Een aanvraag indienen is mogelijk vanaf 1 januari 2014 tot 31
december 2017.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

engels hfst 1

25 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards