Aanvraagformulier CACIT + buitenlandse keurmeester

advertisement
Van het Hoofd Bestuur van de
Onderwerp: Aanvraag toekenning CACIT titel
Geachte Commissie,
Hierbij verzoek ik u, om voor de onderstaande vereniging, toestemming te verlenen om aan
de hieronder genoemde africhtingswedstrijd het behalen van de CACIT titel te mogen
verbinden.
De wedstrijd zal plaats vinden d.d.:
Naam
:
Adres
:
Woonplaats :
Land
:
Tel
:
met als buitenlandse keurmeester:
Naam van de wedstrijd:
De andere keurmeesters op deze wedstrijd zullen zijn:
Naam:
Naam:
Naam van de organiserende vereniging is:
Adres van de vereniging:
Plaats:
Naam van de aanvrager:
Tel:
E-mail adres:
De financiële afhandeling van het evenement zal plaatsvinden door de
Werkhondenvereniging waarbij uw vereniging aangesloten is.
Dit is niet van toepassing op Kynologen Clubs en Kynologen Verenigingen.
Naam:
Datum:
Belangrijk:
- Deze aanvraag moet uiterlijk 5 maanden voor de datum waarop de
wedstrijd zal plaatsvinden in het bezit zijn van de Commissie
Werkhonden.
- Deze aanvraag indienen via het HB van uw vereniging.
CWH 2010
Download