gevangen vissen in aantal en centimeters

advertisement
DEELNAMEFORMULIER/STARTBEWIJS JEUGDVISWEDSTRIJD
VRIJDAG 16 AUGUSTUS 2013
LEEFTIJDCATEGORIE T/M 14 JAAR
Naam: ……………………………………………………..
Leeftijd: …………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………….
Tel.nr.: …………………………………………………….
GEVANGEN VISSEN IN AANTAL EN CENTIMETERS
Aantal: ……………………………………………………………….
Totaal cm: ………………………………………………………….
REGLEMENT
Starttijd: 14.00 uur - Eindtijd: 17.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,-.
Er mag alleen gebruik gemaakt worden van een vaste of telescoop hengel.
Ook het gebruik van een leefnet of emmer wordt verplicht gesteld. Dit in verband met de
telling en het welzijn van de vis.
Zonder leefnet en startkaart geen deelname aan deze viswedstrijd.
Tijdens de wedstrijd mogen alleen brood, broodmix, maden of wormen worden gebruikt als
aas.
Voor deze wedstrijd zal een leuke prijs beschikbaar worden gesteld voor de eerste drie
plaatsen.
Tijdens de viswedstrijd is er 1 jurylid aanwezig, dus de verantwoording voor de deelnemers
zal gewoon bij de ouders/verzorgers blijven.
Voor opgave kunt u contact opnemen met: [email protected]
Download