bijlage 10 Format afbouwplan

advertisement
Bijlage 10
Format afbouwplan
Indien u in het vervolg geen forensische zorg meer wilt leveren, dient de zorg voor de
patiënten die nog bij uw instelling in zorg zijn, afgebouwd te worden. In deze bijlage kunt u
aangeven op welke wijze de zorg voor deze patiënten wordt afgebouwd. Naast deze bijlage
dient u tevens de productiesheet in FORZA in te vullen. De ingevulde productie in deze sheets
dient te corresponderen met de zorg die u verwacht te leveren aan de in onderstaande tabel
opgegeven patiënten. Gebruik hiervoor het Word-format op www.forensischezorg.nl,
‘Zorginkoop en financiering’, onder ‘Documenten 2015’.
Naam zorginstelling:
SKNnummer
patiënt
………………………………………………………………………………
Wijze van afbouw van de zorg in 2015
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

selectief deel tabel 2

11 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards