Het homo-kaartspel - Kennisplein gehandicaptensector

advertisement
Thema
Titel
Doel/resultaat
Materiaal
Tijd/deelnemers
Uitvoering
Informatie, discussie
Het homo-kaartspel
Door de vragen op de kaartjes te beantwoorden of te reageren op de
stellingen, word je meer bewust van je eigen houding.
Bijlage Het homo-kaartspel
20-30 minuten
deelnemers
4 tot 6
Print deze pagina en knip de kaartjes uit. Leg ze omgekeerd op een
stapel in het midden van de tafel. Om de beurt pakt een deelnemer een
kaart, leest de stelling voor en reageert daarop. Andere deelnemers
reageren en discussiëren.
Bijlage Het homo-kaartspel
Homoseksualiteit is een keuze.
Als ik twee mannen arm in
arm zie lopen denk ik…
Als mijn beste vriend/vriendin
me vertelt dat hij/zij
homo/lesbisch is dan….
Als ik twee kussende vrouwen
zie denk ik….
Als ik merk dat een cliënt
worstelt met zijn/haar
seksuele identiteit, dan …
Als een vrouwelijk cliënt mij
vertelt dat zij liever een man
wil zijn, dan...
Het homo-huwelijk vind ik
onzin.
Kinderen die door twee
mannen of twee vrouwen
worden opgevoed, ‘missen’
iets.
Iedereen is verantwoordelijk
voor zijn/haar eigen geluk.
Roze cliënten hebben daarom
geen specifieke aandacht
nodig.
Binnen onze organisatie heerst
een veilige sfeer, waar cliënten
de vrijheid krijgen om zichzelf
te zijn.
Binnen onze organisatie
wordt nog te weinig
aandacht besteed aan
seksuele diversiteit.
Als een mannelijke cliënt
aangeeft dat hij liever
vrouwenkleding draagt, dan …
Download