Examenvragen_Filosofie_Januari_2012_reeks_1

advertisement
Examenvragen Filosofie Januari 2012
reeks 1
1
a. Hoe bepaalt Freud het individu?
b. Hoe verduidelijkt hij zijn beeld van het individu aan de hand van zijn gedacht over
seksualiteit?
c. Hoe verduidelijkt hij dit beeld aan de hand van de spanning tussen psychose en neurose?
2
a. Hoe legt Aristoteles genot met en zonder inhoud uit? Leg uit en gebruik een voorbeeld.
b. Hiermee kritiseert hij de theorie van Plato, op welke manier? Leg uit.
3
a. De Joodse godsdienst is niet monotheïstisch maar het is wel een monolatrie. Wat is het
verschil tussen deze twee? Leg uit.
b. Beeldvriendelijke kerkvaders beschouwen iconen als relikwieën, wat bedoelen ze hiermee en
wat betekent dat?
c. Foto’s zijn in zekere zin ook relieken. Leg uit.
4
Barmhartigheid in de seculiere wereld kan op twee manieren benaderd worden. Leg uit en
evalueer bondig.
Download