PowerPoint-presentatie

advertisement
Leidinggeven
Hoofdstuk 11 Iedereen is anders, iedereen is gelijk
Inhoud
1 Taken leidinggevende
2 Leidinggeven
3 Overleg
4 Communicatie
5 Instrueren, stimuleren en motiveren
6 Betrokkenheid en werkdruk
7 Controleren van processen
8 Begeleiden en controleren
9 Opleidingsplan
10 Functionerings- en beoordelingsgesprekken
11 Iedereen is anders, iedereen is gelijk
1
Hoofdstuk 11 Iedereen is anders, iedereen is gelijk
► Familiecultuur
► niet het individu staat centraal maar de familie
► Individualistische cultuur
► het individu staat centraal
2
Hoofdstuk 11 Iedereen is anders, iedereen is gelijk
► Discriminatie is het anders behandelen van
mensen op basis van hun geslacht, godsdienst,
handicap, leeftijd, afkomst, huidskleur, ras,
burgerlijke staat of seksuele voorkeur.
3
Hoofdstuk 11 Iedereen is anders, iedereen is gelijk
► Mensen discrimeneren onder andere door
►
►
►
►
►
►
►
angst voor onbekende
angst voor concurrentie
wij-zij denken
zondebok-denken
generaliseren
stereotypering
vooroordelen
4
Hoofdstuk 11 Iedereen is anders, iedereen is gelijk
► Wat kun je doen om discriminatie te
voorkomen?
►
►
►
►
►
►
►
onderzoeken
aanspreken
controleren
bijhouden en melden
sancties opleggen
bespreekbaar maken
college voor de rechten van de mens
5
Hoofdstuk 11 Iedereen is anders, iedereen is gelijk
► Hoe je kunt omgaan met mensen uit
verschillende culturen bij het warehouse
►
►
►
►
►
leer de culturen kennen
praat met je medewerkers
zie medewerkers als individuen
wees respectvol
houd rekening met gebruiken die erg belangrijk zijn binnen
een cultuur
6
Download