PowerPoint-presentatie

advertisement
Personeelsmanagement
Hoofdstuk 8 Iedereen is anders, iedereen is gelijk
Inhoud
1 Organisatiestructuur
2 Werkdruk en draagkracht
3 Functionerings- en beoordelingsgesprekken
4 Ontslag
5 Werving en selectie
6 Arbeidsovereenkomst
7 Wet- en regelgeving
8 Iedereen is anders, iedereen is gelijk
1
Hoofdstuk 8 Iedereen is anders, iedereen is gelijk
► Verschillende culturen:
► Familiecultuur: draait om de familie, niet om het individu.
Eer van de familie is het belangrijkste.
► Individualistische cultuur: het individu staat centraal. Alle
successen die je behaalt, zijn je eigen verdienste.
2
Hoofdstuk 8 Iedereen is anders, iedereen is gelijk
► Racisme:
► Discriminatie op grond van iemands ras.
► De opvatting dat het ene ras superieur is aan het
andere ras en dat je op basis daarvan een ander ras
mag achterstellen
3
Hoofdstuk 8 Iedereen is anders, iedereen is gelijk
► Discriminatie ontstaat door:
►
►
►
►
►
►
►
Angst voor het onbekende
Angst voor concurrentie
Wij/zij-denken
Zondebok-denken
Generaliseren
Stereotypering
Vooroordelen
4
Hoofdstuk 8 Iedereen is anders, iedereen is gelijk
► Wat kun je doen tegen discriminatie? (1)
► Onderzoeken: denk je dat er sprake is van discriminatie?
Onderzoek het dan en negeer het vooral niet.
► Aanspreken: is er inderdaad sprake van discriminatie, kom
in actie. Spreek de betrokken personen aan.
► Controleren: bekijk na enige tijd of het aanspreken ook
effect heeft gehad. Is er geen sprake meer van
discriminatie?
5
Hoofdstuk 8 Iedereen is anders, iedereen is gelijk
► Wat kun je doen tegen discriminatie? (2)
► Bijhouden en melden: leg een dossier aan, zodat een
melding niet vergeten kan worden.
► Sancties opleggen: doe dit conform de gedragscode van
jouw bedrijf.
► Bespreekbaar maken: zorg er voor dat medewerkers
discriminatie durven te melden en er over durven te
praten.
6
Hoofdstuk 8 Iedereen is anders, iedereen is gelijk
► Werken in een multicultureel bedrijf:
►
►
►
►
►
Leer de culturen kennen
Praat met je medewerkers
Zie medewerkers als individuen
Wees respectvol
Houd rekening met belangrijke culturele gebruiken
7
Download