Wat is discriminatie?

advertisement
Workshop
Interculturele aspecten van het
vertrouwenswerk:
Discriminatie
Programma
•
•
•
•
Introductie
Casusbespreking
Tips
Afsluiting
Raadsel
Waar of niet waar?
Film
• Film elevator
Ironie van gelijkheid
Peter heeft een nieuwe baan. Hij krijgt uitleg
van een collega en gaat daarna aan de slag.
Hij doet zijn werk niet goed. Zijn baas denkt
dat dit door onduidelijke uitleg komt.
Wat als Peter Najib heet?
Discriminatie
Wat is discriminatie?
Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van
mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen
•
•
•
•
•
•
Discriminatiegronden
Geloof
Leeftijd
Afkomst
Geslacht
Seksuele voorkeur
Handicap
Casus 1
Je hebt een afspraak met Jamila El Amrani. Zij studeert HBO Rechten aan
de hogeschool waar jij vertrouwenspersoon bent. Zij is derdejaars en
sinds enkele weken bezig met haar praktijkstage op een
advocatenkantoor. Zij heeft een afspraak gemaakt omdat zij daar
problemen heeft.
Zij verteld jou dat zij gediscrimineerd wordt op haar stageplaats. Zij is
tegelijkertijd begonnen met andere stagiaire van dezelfde opleiding. Als
onderdeel van de stage heeft deze stagiaire ook taken aan de receptie
van het kantoor, zij niet. Zij heeft de advocaat die beide stagiaires
begeleidt gevraagd waarom zij die taak niet krijgt. Het antwoord was dat
een deel van de gasten die op het kantoor komen een medewerkster
met hoofddoek niet op prijs zullen stellen. Hij vind dat ook erg
vervelend, maar dat is de realiteit en daar is niks aan te doen.
Casus 2
Je hebt wekelijks een open spreekuur als
vertrouwenspersoon. Een student klopt aan en komt
binnen. Hij stelt zich voor als Arkan Yilmaz en is
eerstejaars student SPH.
Hij verteld boos: Die klote docent Nederlands is een
vuile racist. Die rotzak heeft iets tegen allochtonen
en doet er alles aan om hem van de opleiding af te
krijgen. Hij krijgt steeds onvoldoendes terwijl hij de
opdrachten echt niet slechter maakt dan anderen die
wel. Ook maakt hij regelmatig opmerkingen als ‘ben
jij wel geschikt voor deze opleiding’, ‘ik merk wel dat
jij geen Nederlandse opvoeding hebt gehad’ en ‘ik
hoop dat je Turks beter is dan je Nederlands’.
Tips voor de omgang met discriminatieklachten
• Gevoel van discriminatie serieus nemen.
• Bewust zijn van je eigen vooroordelen.
• Niet te snel oordelen; onderzoek eerst goed wat
er speelt.
• Discriminatie tijdig herkennen
• Zorgplicht ook in het geval van discriminatie.
• Advies vragen bij het anti-discriminatiebureau in
je eigen stad/regio. Via www.discriminatie.nl
Hoe maak je discriminatie bespreekbaar?
• Ga open het gesprek aan.
• Vertel wat je hebt gehoord van je cliënt en vraag
de wederpartij om reactie.
• Probeer duidelijk te maken dat het er niet om
gaat iemand de schuld te geven maar de situatie
op te lossen.
Download