Discriminatie - Servicepunt De Ronde Venen

advertisement
Discriminatie
‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook,
is niet toegestaan.’ Artikel 1 uit De Grondwet.
●
Heeft u het gevoel dat u ongelijk behandeld bent of gediscrimineerd wordt? Meld dat dan bij Art.1
Midden Nederland. Art.1 Midden Nederland is een onafhankelijke stichting die staat voor het
bestrijden en voorkomen van discriminatie en ongelijke behandeling.
Bewoners van de gemeente De Ronde Venen kunnen melding doen van discriminatie:
●
●
●
Telefonisch: 0900 - 2 354 354
Per e-mail: [email protected]
Per post: Art.1 Midden Nederland, Postbus 215, 3500 AE Utrecht
Overige onderwerpen binnen deze categorie:
●
●
●
●
●
Mijn partner en ik
Huiselijk geweld
Buren
Kinderen
Jeugd
De URL naar de pagina met het onderwerp:
http://www.servicepuntderondevenen.nl/informatie/opgroeien-opvoeden-relaties/24/discriminatie
De structuur van de opbouw: Home // Informatie // Opgroeien, Opvoeden & Relaties // Discriminatie
Download