Artikel_1_van_Naomy_Dop

advertisement
Mensen worden vaak gediscrimineerd, discrimineren (het onderscheid
maken tussen mensen) is onterecht en niet eerlijk.
Discrimineren gaat vaak ook ongemerkt door bijvoorbeeld iemand de
rug toe te keren, dan kan diegene zich buitengesloten voelen. Ook al was
dat helemaal niet de bedoeling, je moet dus goed opletten met de dingen
die je doet naar andere mensen toe of dat nou op school is of in de
supermark overal vind discriminatie plaats.
Vaak ook bij mensen uit het buitenland omdat ze een ander kleurtje
hebben of een ander geloof.
Je hebt drie vormen van discriminatie;
- Directe, bedoelt en openlijk een groep buitensluiten bv. Een
allochtoon niet binnen laten ergens.
- Indirecte, niet bedoelt en onbewust een groep buitensluiten bv. Een
auchtochtoon niet als afwasser aannemen omdat hij/zij geen
Nederlands kan praten.
- Institutionele, discriminerende instelling
waarin bepaalde bevolkingsgroepen minder
kansen krijgen als de ander.
Discriminatie op school komt veel voor onder de leerlingen maar
natuurlijk ook bij leerkrachten onder elkaar.
Maar wat ook gebeurt is discriminatie tussen leerkrachten en leerlingen,
en dan niet alleen op huidskleur of geloof maar ook individueel.
Alle scholen zijn verplicht met een veiligheidsbeleid die moet voorkomen
dat er wordt gediscrimineerd op school, maar dat is nog niet zo op alle
scholen. Soms is het zelfs het geval dat je geen hoofddoek op mag in de
klas, het verbieden van godsdienstige kleding (hoofddoekjes, keppeltje
of andere gezichtsbedekking) is ook een vorm van discriminatie.
Als je al van alles heb geprobeerd om dit te laten stoppen door
bijvoorbeeld je klacht te hebben gemeld maar er niets aan wordt gedaan.
Dan is je laatste optie de politie, want discrimineren is volgens de wet
verboden in Nederland.
Racisme is een samenvatte term voor alle opvattingen die aan het begrip
‘ras’ een betekenis toekennen. Sommige mensen noemen het ook
xenofobie, angst voor vreemdelingen.
Een aantal voorbeelden van racisme;
Het bekendste voorbeeld is de rassenpolitiek tijdens de tweede
wereldoorlog in Nazi-Duitsland. Adolf Hitler veroorzaakte dit, door zijn
haat voor de Joden. Zo kwamen de Neurenberger Wetten tot stand
bedacht door de nazi’s in 1935, het seksueel contact tussen de
Duitsers en de Joden werd verboden, uiteindelijk liep alles uit op de
moord van 6 miljoen Joden.
Na de tweede wereld oorlog liep de rassenpolitiek over in apartheid.
De vier hoofdgroepen in Zuid-Afrika werden verdeeld en ingedeeld in een
bepaald gebied wat dan hun eigen woongebied moest worden. De zwarte
in Zuid-Afrika hadden toen ook geen stemrecht.
In 1990 werd de apartheid opgeheven, en vier jaar later werd Nelson
Mandela de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.
Slavernij is een vorm van onvrijwillig werk verrichten, waarbij een
persoon als eigendom wordt beschouwd van de andere persoon. Nu is
slavernij verboden maar er zijn zeker nog 100.000 mensen die in zo’n
situatie leven, gedwongen worden om te werken.
De slavernij is begonnen in Afrika omdat de VS te weinig mensen hadden
om te werken op de plantages voornamelijk suikerrietplantages.
Vandaag aan de dag wordt er nog gediscrimineerd, en dat is heel erg
want mensen kunnen een minderwaardigheidsgevoel krijgen. Het kan
soms zo erg worden dat mensen zelfmoord plegen.
Dus als je wordt gediscrimineerd of als je ziet dat, dat een ander gebeurt
doe er dan wat aan. Want discriminatie kan iemands leven verwoesten!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards