huisstijlsjabloon

advertisement
Verslag Denktank101 bijeenkomsten over Sociale Relaties (mei, juni 2010)
Gespreksleider: Joost Blommendaal, LFB
Aandachtspunten die naar voren kwamen:
 Mensen met een verstandelijke beperking krijgen onvoldoende kansen om nieuwe contacten aan
te gaan.
 Naast vrienden vinden is vrienden houden en verkeerde vrienden hebben een thema wat aan de
orde kwam.
 Ook het vinden en hebben van een liefdesrelatie kan problematisch zijn:
- Er is te weinig privacy binnen instellingen
- Vervoerskosten zorgen voor een probleem in het onderhouden van de relatie
- Het kunnen vertrouwen van anderen is soms moeilijk.
Twee thema’s die het hoog scoren bij de inventarisatieronde:
 Vinden van een levenspartner
 Discriminatie
Discriminatie
 Mensen discrimineren mij op mijn uiterlijk
 Er zijn veel vooroordelen, mijn mening telt bij voorbaat al niet. Ik word niet serieus genomen door
o.a. familie, begeleiders, in winkels, etc.
 Er wordt te veel over ons gepraat i.p.v. met ons
“Wij zijn kwetsbaar omdat wij zelf al geen positief zelfbeeld hebben. Daarnaast hebben wij vaak een gebrek
aan zelfvertrouwen waardoor grenzen aangeven moeilijk is.”
Actiepunten/stelling:
Om discriminatie tegen te gaan moeten wij:
- Zelf accepteren wie wij zijn
- Laten zien wie wij zijn en daarmee de onwetendheid over mensen met een verstandelijke
beperking wegnemen.
- Mondig en assertief zijn
- Kwaliteiten en kracht laten zien
Discriminatie heeft vaak met de beeldvorming te maken die mensen uit de samenleving hebben over
mensen met een verstandelijke beperking. Hoe kijken mensen naar mij? Maar ook hoe kijk ik naar mezelf?
Veel mensen met een beperking denken ook zelf dat ze niet veel kunnen. Om hieraan te werken heeft
iedereen tijdens de tweede bijeenkomst een talentenkaart gemaakt. Van zichzelf maar ook van elkaar
alleen maar positieve punten optekenen. Dat dwingt om het negatieve los te laten en eens stil te staan bij
de zaken waar je wel goed in bent. Het is ook leuk van een ander eens complimenten te krijgen. Dit beurt je
op en geeft je zelfvertrouwen.
Download