Cultuurrelativisme, universalisme en etnocentrisme

advertisement
De stad
Veelheid aan culturen, subculturen,
leefwijzen, levenshoudingen,
levensbeschouwingen
Hoe gaan we om met die
verschillen?
We gaan in gesprek met mensen met een andere
culturele achtergrond en kijken op welke punten
we ons in elkaar herkennen.
We gaan in gesprek met mensen met een andere
culturele achtergrond en proberen ze te
overtuigen van onze eigen waarden en normen.
We erkennen de verschillen en gaan alleen om
met mensen die qua cultuur op onszelf lijken,
een andere cultuur begrijp je toch niet.
universalisme
Is de opvatting dat er waarden zijn die alle mensen
met elkaar delen, ongeacht hun afkomst of cultuur.
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
• Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten
geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en
behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap
te gedragen.
• Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in
deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van
welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst,
politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke
afkomst, eigendom, geboorte of andere status.
Etnocentrisme
• De eigen cultuur wordt gebruikt om andere
culturen in een sociaal-cultureel opzicht te
meten.
• We gaan uit van onze eigen waarden en
normen als maatstaf en beschouwen deze
dus als superieur aan andere culturen.
Voorbeeld?
cultuurrelativisme
• Gaat uit van de opvatting dat culturen niet
eenvoudigweg met elkaar vergeleken
kunnen worden. Normen en waarden
zouden niet universeel zijn, maar slechts
begrepen kunnen worden uit de cultuur
waarin ze zijn ontstaan.
• Respect en tolerantie maar ook
onverschilligheid
Want wat zegt een cultuurrelativist
over:
• Vrouwenbesnijdenis
• Huiselijk geweld
• Discriminatie
In een andere cultuur?
Download