Programma

advertisement
STUDIEDAGEN
AFBAKENING MATERIE EN SCHETS VAN HET PROGRAMMA




De globale doelstelling is de doorstroom van ECM-jongeren van het secundair naar het hoger
onderwijs.
Locatie: Studentenhuis De Therminal (UGent), Hoveniersberg 24 in Gent.
Specifieke doelstellingen:
o Probleemanalyse produceren met een stempel van de studentenverenigingen, nadruk op wat
volgens ons van belang is (na grondige studie)
o Het opbouwen van een netwerk en kennisbasis voor verdere actie door de multiculturele
studenten en jongeren verenigingen rond het thema
o Het formuleren van voorstellen en advies voor de nakende onderwijshervormingen in het
land
Globaal verloop:
 Voormiddag:
o Verschillende thema’s worden uitgediept door experts in panelgesprekken.


Namiddag:
o Probleemoplossend gerichte groepsdiscussies worden georganiseerd onder andere met
de aanwezige experts.
Sprekers:
o Piet Van Avermaet (Directeur van het SDL)
o Orhan Agirdag (Student sociologie erg betrokken in de kwestie),
o Sven Sierens (Onderzoeker en medewerker Steunpunt Diversiteit en Leren)
o Sibo Kanobana (Verantwoordelijke taalbeleid van de Cel Diversiteit en Gender van de Ugent),
o Noël Clycq (CeMIS, Centrum voor Migratie en interculturele studies, UA,
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=noel.clycq)
o Goedroen Juchtmans (senior onderzoeksmedewerkster, HIVA, centrum voor onderzoek naar
Arbeid en samenleving, KUL)
o Tugba Karakaya. (Studente, thesiswerk over het thema)
o Een of meerdere deskundigen uit het Minderhedenforum, waarschijnlijk Sangmithra Butani.
VRIJDAG 5 NOVEMBER (HERFSTVAKANTIE)
VOORMIDDAG
SOCIAAL-ECONOMISCHE FACTOREN
Enkele voorbeelden van stellingen door de studenten aangereikt waarvan wij de recentste en meest relevante
kennis verwachten (impact, effect, etc.) aangeleverd door de experts:
Wat is de impact van sociaaleconomische factoren op de problematiek? Hoe beïnvloeden ze de
studieresultaten, studiehouding e.d.?
Welke rol spelen de verschillende migratie dynamieken hierin?
Migratie voornamelijk van arbeiders/landbouwersgezinnen zonder academische tradities?
Sociale mobiliteit, een utopie? ( “Autochtone” jongeren van arbeidersgezinnen studeren ook zeldzaam
op hoger niveau?)
Financiële aspecten van studeren in België. Inkomensgrens waaronder verder studeren onmogelijk?
Educatieve en huisvestingssegregatie in sociaaleconomisch daglicht?
Concentratiescholen en segregatie in scholen. Concentratie van etniciteit heeft geen zware gevolgen,
de concentratie van armoede wel?
TAAL EN CULTURELE FACTOREN
Het belang van de moedertaal goed te beheersen? Meertalig onderwijs, dé oplossing?
Het belang van aandacht voor niet Westerse culturen/ cultureel kapitaal in het curriculum? Impact op
onder andere het zelfvertrouwen van een kind?
De rol van begrijpend lezen in de basisschool: evidente oplossing, maar waarom wordt het niet
optimaal benut?
De rol van het dogmatisch, deterministisch denken over intelligentie in de schoolcultuur.
Variatie op vlak van opvoedingswijze onderling de culturen: voordelen en nadelen?
-
Lezen/vertellen (orale overdracht) aan kinderen in verschillende culturen?
-
Verwachtingen van de ouders t.o.v. het onderwijssysteem verschillend tussen culturen.
-
Gender-roles
NAMIDDAG
Tijdens de middag worden broodjes voorzien en kan iedereen door middel van briefjes op een prikbord verdere
uitleg vragen en/of diens eigen bijdrage leveren.
WORKSHOP
De workshops zijn probleemoplossende focusgroepen waarbij het publiek directe dialoog aangaat met elkaar
en de aanwezige experts. De actoren uit het publiek kunnen hier hun bijdrage leveren aan zowel de kennisbasis
als het netwerk dat zal aangelegd worden op deze studiedag.
AFSLUITMOMENT
De bevindingen van de dag worden kort samengevat.
Download