Planning Geef de verschillende vakken een kleur. Bekijk per vak de

advertisement
Planning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Geef de verschillende vakken een kleur.
Bekijk per vak de te kennen leerstof.
Verdeel de leerstof per vak in gelijke delen. Hou rekening met de hoeveelheid en de moeilijkheidsgraad.
Noteer dit in onderstaande tabel.
Tel dan hoeveel tijdsvakken van een uur tot anderhalf uur je nodig hebt om alles in te studeren. In dit geval zijn het er 16.
Zet dan de 16 te studeren delen in de planning op de tweede pagina.
Planning - overzicht per vak
Frans
1 - 306 tot 346
2 - 347 tot 386
3 - 387 tot 466
4 - herhalen
Wiskunde
1 - 206 tot 236
2 - 240 tot 260
3 - 234 tot 249 (def)
4 - 249 tot 270
NW
1 hfdst. 1-3
2 hfdst. 3-4
3 hfdst. 5-6
Geschiedenis
1 deel 1
2 deel 2
Aardrijkskunde
1 deel 1
2 deel 2
3 deel 3
7.
8.
9.
10.
Zet eerst de examens in het rood in je planning.
Begin met je eerste examenvak. Tel per vak hoeveel tijdsvakken je nodig hebt en zet ze in de juiste kleur met een nummer in je planning.
In deze planning zijn per dag 3 tijdsvakken voorzien ( voormiddag – namiddag – avond). Maar je kan er ook meer maken.
Kijk goed na of je niets vergeten bent!
Evalueer na de examens. Hoe ging het? Waar moet je volgende keer op letten?
Frans
4
Wiskunde
4
maandag
NW
3
dinsdag
Geschiedenis
2
woensdag
donderdag
Aardrijkskunde
3
vrijdag
zaterdag
zondag
Week van 25/5
wiskunde - alles
Week van 1/6
NW 2
wiskunde 1
Herhalingst Ned
Herhalingst Ned
Frans oral
FRANS
Geschiedenis 1
AARDRKSK
Week van 8/6
Wiskunde 4
Aardrks. 1
Week van 15/6
Week van 22/6
Aardrks. 3
WISKUNDE
Frans 4
Frans alles
Aardrijksk
GESCH
NW
NW 1
wiskunde 2
wiskunde 3
Frans 1
NW 3
Frans 2
NW 4
Geschiedenis 2
Frans 3
Download