Stop met blokken, leer studeren!

advertisement
STOP MET BLOKKEN,
LEER STUDEREN!
© Dienst studieadvies Arteveldehogeschool
Inleiding
2





Wat wil je graag ‘leren’ vandaag?
Hoe studeer jij?
Zie je het zitten om aan je examens te beginnen?
Wanneer begin je eraan?
Welke vragen heb je over studeren?
Stop met blokken, leer studeren! Maart 2016
Inhoud van deze sessie
3
1.
2.
3.
4.
5.
Hoe werken onze hersenen?
Hoe noteer ik tijdens de les?
Actief leren: hoe doe je dat?
Hoe maak ik een goede planning?
Tips tijdens het studeren!
Stop met blokken, leer studeren! Maart 2016
1.Hoe werken onze hersenen?
Stop met blokken, leer studeren! Maart 2016
Breinweetjes (1)
HOE MEER ZINTUIGEN WE GEBRUIKEN, HOE BETER WE ONTHOUDEN?
 JUIST!
Hoe meer zintuigen we gebruiken, hoe
beter we onthouden.






20% van wat we lezen
30% van wat we horen
40% van wat we zien
50% van wat we zeggen
60% van wat we doen
90% van wat we lezen, horen, zien, zeggen EN doen
(Flanangan, 1997)
Primacy-recency-effect


Begineffect
Recentheidseffect
Breinweetjes (2)
ONS KORTE TERMIJN GEHEUGEN KAN ZOVEEL ONTHOUDEN ALS WE
ZELF WILLEN.
 BREINOEFENING!
Train je brein (oef 1)
Voetbal
Computer
Kaars
Laptop
Koffiekan
Auto
Fiets
Loopwagen
Baby
Autosnelweg
Trein
Tent
Vakantie
Glijbaan
Microgolf
Autostoel
Televisie
Zithoek
Train je brein (oef 1)

Hoeveel woorden kon je onthouden?
Noteer ze op p. 4.
Train je brein (oef 2)
Fruit
Dier
Huis
Lichaam
Appel
Hond
Woonboot
Voet
Peer
Giraf
Caravan
Been
Banaan
Olifant
Bungalow
Elleboog
Kers
Pony
Zorgwoning
Arm
Sinaasappel
Train je brein (oef 2)



Hoeveel woorden kon je onthouden?
Zijn dat er meer/minder?
Hoe komt dat?
Hoe werken onze hersenen?


Beter studeren = beter onthouden
Je volgt de lessen beter niet op automatische piloot 
bewust aandacht geven!
2. Noteren: voor, tijdens en na de les!
Hoe noteer je op dit moment?
Wat kan je al doen voor de les?





Lees de inhoudsopgave van de cursus
Wat heb je vorige week gezien? Herlees je notities!
Wat zou er vandaag aan bod komen?
Ken ik daar al iets van? (voorkennis)
Kan ik de inhoud al eens lezen? Is er al een presentatie
beschikbaar?
Waarom starten voor de les?



Tijdens de les zie je de leerstof al voor de 2de keer!
Je warmt je geheugen op …
Je kent al de belangrijkste woorden en begrippen die
gebruikt zullen worden tijdens de les.
Notities maken tijdens de les
Wat doe je na de les?

Herlees je notities
Corrigeer waar nodig
Voeg tekeningen toe, verwijs naar pagina’s in je boek,…
Maak een schema, steekkaart,…

Wat doe je niet?



3. Actief leren
Actief leren, hoe doe je dat?
•
Met pen en papier!
•
•
Géén samenvattingen  STRUCTUURSCHEMA
Wél: aanduiden, kernwoorden aanduiden, vragen stellen,
korte inhoud maken,…
ORIËNTEREN & BEGRIJPEN
Stop met blokken, leer studeren! 6/03/2015
ORIËNTEREN & BEGRIJPEN




Start meteen
Besteed aandacht aan goede notities
Vraag je af waarover het vak gaat
Probeer te achterhalen wat de leerkracht van je
verwacht  Ga op zoek naar een studiewijzer/studietips
Stop met blokken, leer studeren! 6/03/2015
ORIËNTEREN & BEGRIJPEN



Lees de titel: waarover zal het gaan denk je?
Bestudeer (en bewerk) de inhoudstafel
 Is er veel structuur te vinden in de inhoudstafel?
 Is de inhoudstafel kort/lang?
Wat doe je ermee?
STRUCTUREREN
STRUCTUREREN (2)
Stap 1
Markeer (onderdelen) van titels, subtitels
Stap 2
Lees het stuk tekst (vaak 1 alinea) een eerste keer grondig
door.



Begrijp wat je leest! Schakel je voorkennis in.
Moeilijke woorden ?
Let op signaalwoorden of denkstappen.
STRUCTUREREN (3)
•
Ga op zoek naar denkstappen!
• Definitie
• Kenmerken
• Oorzaken
• Voorbeelden
• Conclusie
• Besluit
• ….
3
STRUCTUREREN (4)
Stap 3
Lees het stuk tekst een 2de keer grondig door.


Ga nu op zoek naar de kernbegrippen uit de tekst.
Stel bij elke tussentitel een vraag aan jezelf (Wie, Wat, Waar, Hoe,
Waarom, Wanneer, Welke, ...)
Stap 4
Duid de antwoorden op je vragen aan in de tekst.

De antwoorden uit de W-vragen leiden je vaak eenvoudig naar de
hoofdzaken uit een tekst.
Stap 5

Maak een inhoudstafel van de geselecteerde kernwoorden.
VOORBEELD
2
STRUCTUREREN (5)
•
Stel jezelf vragen:
•
•
•
•
•
•
•
Begrijp ik de leerstof?
Waarover gaat het?
Welke verbanden kan ik vinden?
Welke vragen kan ik hierover formuleren?
Zoek toepassingen / link met de praktijk
Discussieer over de inhoud
Complex? Maak een schema!
SCHEMATISEREN
3
SOORTEN SCHEMA’S

Inhoudstafel:
Bron:studiecoach.vives.be
SOORTEN SCHEMA’S

Lineair schema:
Bron:studiecoach.vives.be
SOORTEN SCHEMA’S

Mindmap
Bron:studiecoach.vives.be
SOORTEN SCHEMA’S

Boomstructuur
Bron:studiecoach.vives.be
SCHEMA’S: aan de slag!
•
Maak een schema van de tekst ‘depressie’
Wanneer moet ik een schema maken?





Bij complexe leerstof
Wanneer je het overzicht dreigt te verliezen
Als hulp bij het instuderen
Als hulp bij het controleren van jezelf
Tips:


Vertrek vanuit de aangeduide kernwoorden in je cursus!
Gebruik vragen/kernwoorden/denkstappen
MEMORISEREN
4
MEMORISEREN



Niet zomaar ‘van buiten leren’
Gebruik je ‘bewerkte’ tekst,
schema, inhoudstafel,… als kapstok
Vertrek vanuit de grote lijnen naar de details
4
MEMORISEREN

Tips:
•
•
•
•
Vertel de leerstof luidop aan jezelf
Controleer of alles correct is!
Maak ezelsbruggetjes, geheugensteuntjes
-
Met woorden (ROGGBIV)
-
zinnetjes (Nooit Oorlog Zonder Wapens)
-
beelden (visualiseren)
4
Test jezelf: stel vragen op, geef uitleg aan jezelf/anderen,…
HERHALEN
5
HERHALEN
5
Studeer idealiter 3 keer:
•
1ste keer: Meteen nadat het hoofdstuk afgerond werd in de les.
•
2de keer: Tijdens de blokperiode
•
3de keer: Enkele dagen voor het examen.
4. Studeren in 5 fasen?
Nog meer werk als voorheen?
Een planning maken…




Waarom plannen?
Doe je dit soms al? Op welke manier?
Timemanagement = kunst!
Link met faalangst
Een planning is:





Concreet
Aangepast aan jouw situatie
Gevarieerd
Haalbaar
Soepel
Een weekplanning maken…

In verschillende stappen:
• Stap 1: vul je lesuren in
• Stap 2: plan je vast verplichtingen: eten, slapen,
pendelen, spelen met de kinderen,…
• Stap 3: plan je studiewerk en je studietijd in
• Stap 4: plan vrije tijd in
• Stap 5: plan reservetijd
Een weekplanning maken…
5. Tips en weetjes

Zoek een goede studeerplek:
 Aangename omgeving
(opgeruimde bureau,…)
 Geen
afleiders
 Verluchting
 Goede verlichting

Breinvoedsel & examentips (zie cursus)
Afronding van de sessie


Welke tips neem je mee uit deze sessie?
Invullen van het evaluatieformulier
EEN REALISTISCHE BLOKPLANNING
Waarom plannen?

Groot % van slechte examenresultaten
‐ Te laat begonnen
‐ Te lang/laat doorwerken
‐ Veel nieuwe leerstof op KT willen verwerken
Even terugkijken…


Hoe heb je in het verleden gestudeerd? Heeft dit goed
gewerkt? Waarom wel/niet?
Heb je zicht op de reden waarom je een 2de examenkans
moet opnemen?
 Hou bij het opstellen van een nieuwe planning
rekening met je vroegere ervaringen!
Wat werkte WEL?
Kenmerken van een goede blokplanning:





Concreet: notatie van wat je precies gaat doen
Aangepast aan je leefsituatie: bioritme, verplaatsing, enz.
Gevarieerd: spanning en ontspanning
Haalbaar: je houdt rekening met je capaciteiten en
individuele situatie, haalbare hoeveelheden leerstof en
oefeningen
Soepel: inhaalmoment voorzien
Wie goed werkt, heeft deugd van zijn/haar ontspanning!
Plannen in 7 stappen - Stap 1
Maak een oplijsting van alle vakken die
je moet instuderen (vul de bijgevoegde tabel in).
•
•
•
Overzicht van alle vakken waarvoor je een 2de examenkans
opneemt.
Aantal studiepunten
Waardering: hoe moeilijk vind je dit vak?
Stap 2
Vul de tabel verder aan en noteer je
TO DO’s per vak.
•
•
•
•
Heb je alle leerstof aandachtig doorgelezen en gestructureerd?
Heb je ook de bijlages doorgenomen?
Moet je nog schematiseren?
Beschik je over 1 geïntegreerd studiepakket?
Eerste hulp bij herexamens – Arteveldehogeschool
Stap 3
Wat mag je van het examen verwachten?
•
Weet…
‐
‐
‐
•
wat je moet kennen
welke examenvorm (open vragen, meerkeuze etc.) en
hoe de leerstof bevraagd wordt (kennis, toepassing, verbanden etc.)
Twijfel? controleer:
‐
‐
‐
‐
3
Cursus (bv zie leerdoelen)
info docent tijdens de les
gids (bv een studiewijzer, modulegids, etc.)
ECTS fiches
Eerste hulp bij herexamens – Arteveldehogeschool
Examenvormen : www.studielicht.be
Meerkeuzeexamen
Mondeling
Examen
Schriftelijk
Examen
Open vragen
Stap 4
Vul het aantal dagen aan (in de tabel) dat je per
vak nodig hebt om te memoriseren (instuderen)
•
•
4
Bepaal het ‘ideaal’ aantal dagen per vak
Bepaal het aantal dagen dat je beschikbaar hebt
Je benodigde studietijd is afhankelijk van motivatie, capaciteiten,
ambitie, efficiëntie, etc.
Eerste hulp bij herexamens – Arteveldehogeschool
Stap 4
Correctie doorvoeren in functie van:
•
•
•
•
•
•
Moeilijkheidsgraad vak: hoe moeilijker, hoe meer dagen
Aantal studiepunten vak: hoe hoger, hoe meer dagen
Aantal pagina’s
De score van je 1ste examenkans.
Hoe meer reeds gestudeerd, hoe minder dagen
Hoeveel dagen tijd je kan/wil vrijmaken in je ‘vakantieperiode’
Stap 5
Neem je examenrooster erbij
en noteer je examens op je examenplanning
5
Stap 6
Zet alles uit op een tijdlijn (in potlood!)
Blokperiode
Examenperiode
Ex 1 Ex 2 Ex 3 H
Ex 1
Ex 2
Ex 3
Ex 1
6
Stap 7
Plan reservedagen en ontspanning
•
Reservedagen: 1 tot 2 dagen
‐
•
Geplande activiteiten
‐
•
Ziekte, moeilijk stuk in de cursus, onvoorziene omstandigheden,…
Familiefeesten, festivals, BBQ met vrienden,…
Ontspanning
‐
‐
‐
Goed evenwicht studie en vrije tijd
Ontspanning: fysieke activiteiten? Buiten?
Eerst inspanning, dan ontspanning !
7
Waar reservedagen inplannen?
Ex 1
Blokperiode
Ex 2
Ex 3
H
Ex1
Reservedagen
Examenperiode
Ex 1 H
Ex 2 H
Ex 3
Ex2
Ex3
Spreiden van studeren?
Wisselen tussen vakken?
‐
‐
‐
Enkel wanneer gedaalde concentratie/motivatie
zinvol geheel van leerstof memoriseren
Indien mogelijk: onderdeel volledig afwerken vóór pauze
Spreiden van studeren?
Regelmaat
‐
‐
‐
Vast begin- en einduur
50-minuten regel
Gemiddeld 8 studie-uren per dag
(50-10-50-10-50-30)
Spreiden van studeren?
Studeer evenwichtig…
•
•
•
Geef voorrang aan vakken die je nog niet gememoriseerd
hebt.
Herhaal alle leerstof even veel.
Risico:
‐
‐
2 à 3 vakken 16/20 en 3 vakken onvoldoende
beter evenwichtige verdeling  6 vakken voldoende
Zoek een aangename werkplek
Waar kan je het best studeren?
•
•
Thuis goede afspraken maken
Stille ruimte opzoeken
‐
Vb bij familie, bib, stille ruimtes stuvo
Nachtje doordoen?
•
In geval van nood: wie zijn je hulplijnen?
Nachtje door… is niet effectief!
 geeft retro-actieve storingen
kennis eerder bestudeerde leerstof op achtergrond en tijdens
examen onvoldoende paraat
 laatste stuk leerstof: goed gekend, andere stukken: moeilijk
op te halen uit het geheugen!
Vragen? Meer begeleiding nodig?


Jouw leercoach uit de opleiding:
www.arteveldehogeschool.be > begeleiding op maat
> studiemethode
www.arteveldehogeschool.be/
studentenvoorzieningen
Download