Infosessie Project Onderwijs Inburgering

advertisement
Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen
Hoger Beroepsonderwijs
Hoger Beroepsonderwijs (HBO5):
• Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen
• 3 jaar overdag of ‘s avonds les volgen
• Les volgen in een CVO of secundaire school
• Brugtraject naar Bachelor in hogeschool
Hoger Beroepsonderwijs
Opleidingen:
Voorbeeld:
• Verpleegkunde
• Boekhouden
• Informatica
• Maatschappelijk werk
• Meertalig secretariaat
• Elektromechanica
•…
Hoger onderwijs
Professionele bachelor
• Les volgen aan een hogeschool
• 180 studiepunten (3 jaar)
* 1 studiepunt = gemiddeld 30u les, studeren, praktijk
Hoger onderwijs
Professionele Bachelor
Voorbeeld:
• Boekhouden
• Informatica
• Biotechnologie
• Toerisme
• Lerarenopleiding
• Verpleegkunde
• Maatschappelijk werk
• ….
Hoger onderwijs
Academische bachelor en Master
• Les volgen aan een universiteit
• Academische Bachelor: 180 studiepunten (3 jaar)
• Master: minstens 60 studiepunten (min. 1 jaar)
Hoger onderwijs
Academische bachelor en Master
Voorbeeld:
• Industrieel ingenieur
• Architectuur
• Biologie
• Sociologie
• Geneeskunde
• Rechten
• Talen
• Economische wetenschappen
• …
Hoger onderwijs
Inschrijven aan hogeschool/ universiteit met:
Diplomacontract
Creditcontract
Examencontract (geen lessen)
Hoger onderwijs
Voldoende leerkrediet nodig. Bewuste studiekeuze!
Leerkrediet
= 140 studiepunten
- aantal opgenomen studiepunten per schooljaar
+ aantal geslaagde studiepunten (eerste 60 x 2)
0 studiepunten → toestemming school +
inschrijvingsgeld hoger
https://www.youtube.com/watch?v=MoRsd9w885Q
Hoger onderwijs
www.onderwijskiezer.be
www.hogeronderwijsregister.be
www.uhasselt.be; www.khlim.be; www.pxl.be
http://www.cvlz.be/content/cvl/uploads/docs/CVL_19996_herd
ruk_DEF_LR.pdf (HBO)
Wat heb je nodig om te studeren?
Diploma
Taal
Centen
Studeren
Tijd
Motivatie
Lezen, schrijven, begrijpen, spreken.
• HBO: geen taalvoorwaarde, taaladvies min. 2.4/3.2
• Hogeschool/ universiteit: min. niveau 3.2 (B2)
 Certificaat Nederlands 3.2 (of hoger)
 Toelatingstest Nederlands (70/75 euro) indien 3.2 niet behaald
→ Taal oefenen in de school of in vrije tijd (coach)
Voortraject Nederlands voor Hoger onderwijs :
 nieuw initiatief i.s.m. CVLN + VWO + HO in Limburg
Voor wie? Vanaf niveau 3.2
Waar? PCVO Moderne Talen Hasselt + CVO VLL Genk
Prijs? 48€ (+20€ cursusmateriaal)
Bij slagen  korting op inschrijvingsgeld HO
• Voor HBO: (buitenlands) diploma secundair onderwijs (erkend
via NARIC) of toelatingstest
• Voor hogeschool of universiteit: diploma secundair onderwijs
→ indien buitenlands diploma secundair onderwijs:
 Beëdigde vertaling naar het Nederlands
 Onderzoek diploma door school
Studie buiten Limburg: deadlines voor inschrijven en onderzoek
diploma!
• Diploma niet gelijkwaardig met Vlaams diploma secundair
onderwijs → HBO of Tweedekansonderwijs
Vrijstellingen mogelijk op basis van:
 (buitenlandse) studie hoger onderwijs
= EVK (Eerder Verworven Kwalificaties)
 Ervaringen (bv. job, taal,…)
= EVC (Eerder Verworven Competenties)
Centen
• HBO: 1,50 euro/ lestijd, max 600 euro inschrijvingsgeld per
schooljaar + andere kosten
• Hogeschool/ universiteit: 890 euro inschrijvingsgeld per
schooljaar + andere kosten:
 Cursusboeken
 Materiaal (bv. pc, uniform,…)
 Vervoer
 Levensonderhoud: (huur, eten,…)
Centen
• Financiële steun:
 Kinderbijslag tot leeftijd 25 jaar: min 17u les per week (HBO) of
min 27 studiepunten (BA/ MA)
 Studietoelage (enkel voor hogeschool/ universiteit)
 Verblijf
 Inkomsten
 Studie (enkel diplomacontract)
 Studielening via sociale dienst school of via provincie Limburg
 Voorschot op studiebeurs of afbetalingsplan: via sociale dienst
school
 Studentenjob
 Opleidingscheques: indien werknemer (niet voor jobstudenten)
Centen
• Financiële steun:
 Studeren met werkloosheidsuitkering: vrijstelling RVA om
overdag te studeren, VDAB opleidingscontract (knelpuntberoep)
 Studeren met leefloon: toestemming OCMW om te studeren
 Gedeeltelijke/ volledige vrijstelling inschrijvingsgeld (voor HBO)
www.centenvoorstudenten.be
Tijd
Gezin, job, hobby’s, verplaatsing,…? Hoeveel tijd om lessen te
volgen, te studeren? Studieruimte beschikbaar?
→ Realistische studiekeuze!
Tijd
Flexibel studeren:
• Dag- of avondonderwijs
• Voltijds/ deeltijds studeren
• Individueel studietraject (min. aantal studiepunten)
 Betaald educatief verlof: indien werkend
 Tijdskrediet: indien werkend
 Kinderopvang
Motivatie
Waarom studeren?
 betere kansen op de arbeidsmarkt (meer jobs, beter loon,…);
 toekomstige job op maat van interesses en vaardigheden;
 voor jezelf;
…
→ Motivatie!!
Studiekeuze
•
•
•
•
•
Websites (scholen, onderwijskiezer,…)
Infodagen, SID-in
Interessetesten
Vacatures
Verhalen van studenten
Studiekeuze
https://www.youtube.com/watch?v=Xb7h1dMeYFc
(filmpje “Anderstalig talent zoekt opleiding”)
Project Onderwijs Inburgering
 Nieuwkomers oriënteren in het Vlaams
onderwijslandschap – Hoger onderwijs
= Project van het Consortium Volwassenenonderwijs Limburg
Noord (CVLN vzw)
met de steun van Europees Integratiefonds en de Vlaamse
Overheid.
Download