Welkom - Mariagaarde

advertisement
Infoavond Middelbaar.
http://www.tvklasse.be/overstap1
Hoe zijn de ouders in het filmpje tot een
beslissing gekomen over de keuze van de
school?
Wat zijn jullie bekommernissen als we praten of
gaan denken naar de toekomst toe?
1. Ken de structuur van de school.
2. Weet wat de talenten/ interesses
van je kind zijn.
3. Kies een school in functie van je
kind en niet in functie van anderen.
-Nadruk ligt op de theoretische vakken.
-Kunnen aangevuld worden met meer technische
vakken.
-Het bestaat uit 2 delen
 Basisvorming: 27 of 28 uur per week
 Keuzegedeelte: 4 of 5 uur per week (vb:
Latijn, alg vakken, kunstvakken, sport, technische
vakken)
-Herhaling leerstof lagere school.
-Nadruk ligt op de praktijk .
-Kleine klasgroepen.
- Bestaat uit 2 delen:
 Basisvorming: 27 of 28 uur (=dieper ingaan op
leerstof van de lagere school en veel lestijden
techniek waarin je praktisch bezig mag zijn.)
 Keuzegedeelte: 4 of 5 uur per week(= Extra uren
uit de vakken van de basisvorming)
*Lesrooster a
*Lesrooster b
Gemeenschappelijke vorming
= 29u
aardrijkskunde
= 2u
Frans
= 4u
geschiedenis
= 1u
godsdienst
= 2u
lichamelijke opvoeding
= 2u
muzikale opvoeding
= 1u
natuurwetenschappen
= 2u
Nederlands*
= 6u
plastische opvoeding
= 2u
techniek
= 2u
wiskunde
= 5u
Keuze A (2uur)
1.Handel
2.Latijn
3.Milieuwetenschappen
4.Taalexpressie (1uur Frans + 1uur
Nederlands)
5.Technische activiteit
Keuze B (1uur)
1.Drama
2.Ecologie
3.Fotografie
4.Sport
5.Muziek
Keuze C (4 uur)
Latijn
-Lesrooster a:
* Bij de keuzevakken wordt ook basisleerstof
gegeven.
* Een kind kan dus achterstand bekomen wanneer
deze beslist van richting te veranderen.
-Lesrooster b:
* Keuzevakken bevatten extra leerstof die niets te
maken hebben met de basisleerstof.
* Een overgang naar een andere richting is
makkelijker. De leerlingen zitten op hetzelfde
niveau.
-Kijk het urenpakket goed na en wees kritisch
alvorens je kind in te schrijven.
-Kijk naar de talenten en interesses, manier van
studeren en karakter van je kind. Kies een school
op maat.
-Laat je niet beïnvloeden door vriendjes.
-Kiezen voor een school uit de buurt hoeft niet
noodzakelijk te zijn.
-Ga ook eens naar een opendeurdag en neem je
kind zeker mee!
Download